A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület bíróság előtt támadta meg az UPC Magyarország Kft. fizetési felszólítás díjával összefüggő szerződési feltételeit mind a kábeltelevízió-, mind az internet, mind a telefonszolgáltatással kapcsolatosan. A bíróság jogerős ítéletében megállapította a támadott feltételek tisztességtelenségét.

Egyesületünk mind a három szolgáltatás esetében azt a feltételt támadta meg, mely szerint „amennyiben az előfizető határidőben történő díj fizetési kötelezettségének az elmulasztása miatt a szolgáltató a díjfizetésre történő felszólítást küld az előfizető részére, az előfizető köteles a szolgáltató fizetési felszólítás kiküldésével kapcsolatban felmerült költségét a szolgáltató részére megtéríteni. A díj mértéke 600,- forint.”

A bíróság megállapította ezen feltételek tisztességtelenségét, mert véleménye szerint ezek a feltételek lehetővé teszik, hogy az UPC tetszése szerinti alkalommal és módon megküldött fizetési felszólítás után követeljen díjat az előfizetőktől függetlenül attól, hogy az adott felszólítási mód ténylegesen milyen költséggel jár. A bíróság kötelezte az UPC-t, hogy a támadott és érvénytelennek nyilvánított feltételeket az általános szerződési feltételeiből törölje és eltiltotta az UPC-t a feltételek alkalmazásától, ezen kívül a honlapján közlemény közzétételére kötelezte.

Részletes indoklásában kifejtette, hogy a támadott feltételek ebben a formában lehetővé teszik a tényleges költségek összegét meghaladó díj érvényesítését, hiszen ad absurdum az is előfordulhat, hogy tíz emailt küld egy nap egy késedelembe esett fogyasztónak, az illetőtől pedig így 6.000 Ft-ot követelhetne a szerződési feltételek szerint.

A fizetési felszólítás eljárási díjára vonatkozó szerződési feltételek csak akkor lennének tisztességesek, ha részletesen szabályoznák, hogy hány alkalommal, mikor és milyen módon történő felszólítás esetén köteles az előfizető a díj megfizetésére. Ennek hiányában ellenőrizhetetlen, hogy a 600 Ft eltúlzott-e vagy arányban áll-e az UPC tényleges költségeivel. Így ezek a feltételek a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköznek, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztók hátrányára állapítják meg a felek jogait és kötelezettségeit.