Az ombudsman szerint az érintett intézmények mindennapi életét teljesen átható bizonytalanságot okoz a makói többcélú gyermekotthonnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti fenntartóváltása, illetve az erre vonatkozó jogi szabályozás hiánya – közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala.

Székely László alapjogi biztos a hivatalhoz érkezett jelzés alapján indított vizsgálatot a makói többcélú gyermekotthon finanszírozási, ellátási, felügyeleti problémáival kapcsolatban, amelyek csak súlyosbodtak, amikor a 2015 augusztusában leégett szentesi gyermekotthonból a gyermekek egy részét Makóra helyezték. 
    

A helyszíni vizsgálat tapasztalatai és a bekért dokumentumok igazolták a panaszban foglaltakat. Az ombudsmani jelentés rögzíti, hogy a gyermekotthonban nem megoldott az illemhelyek nemenkénti elkülönítése, a csoportoknak nincs konyhájuk és a látogatók fogadására alkalmas helyiséget sem alakítottak ki – áll az összegzésben.
    

Hozzátették, a mindennapi életvitelhez szükséges bútorok, berendezési tárgyak és eszközök rendkívül elhasználtak, nincsenek a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas játékok, könyvek és sporteszközök. Így a gyermekek nem motiváltak arra, hogy vigyázzanak a lakókörnyezetükre, szépítsék, otthonossá tegyék, a “semmittevés” pedig növeli közöttük az agressziót. 
    

Az alapjogi biztos megállapította: a gyermekotthon tárgyi feltételei alkalmatlanok a gyermekvédelmi gondoskodásban élők megfelelő szintű ellátására, ellehetetlenítik a csoportgazdálkodás rendeletben meghatározott pedagógiai célját, a helyzet sérti az érintett gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát – írták.
    

Kiemelték: az önkormányzattól és a jelenlegi fenntartó Kliktől kapott havi ellátmány a törvényben rögzített minimumösszeget meghaladta ugyan, de akadozva és késve érkezett, és ez jelentősen nehezítette, kiszámíthatatlanná tette a gyermekotthoni és a lakásotthoni csoportok étkeztetését.
    

Emlékeztettek arra: a törvény lehetőséget ad a többcélú, ezen belül a közös igazgatású köznevelési intézményben gyermekvédelmi feladatok, valamint a többcélú gyermekvédelmi intézményekben elkülönített intézményegységként oktatási feladatok ellátására. Azonban a jogalkotó adós maradt a közös igazgatású intézmények szabályozásával, miközben a fenntartói jogok gyakorlására jogosult szervek éppen a többcélú intézmények profiltisztítását rendelték el. 
    

Székely László megállapította, hogy a vizsgált intézmény működésbeli rendellenessége visszavezethető a többcélú közös igazgatású köznevelési intézményeket érintő szabályozás hiányosságára.
    

Álláspontja szerint további bizonytalanságot okozott, hogy meghatározták ugyan a gyermekotthon és lakásotthonok fenntartóváltását, de annak időpontját folyamatosan kitolták. Emiatt a jelenlegi fenntartó Klik szabadulni kívánt a gyermekotthonnal kapcsolatos feladatok ellátásától, és ez megjelent az otthon működési feltételeinek finanszírozásban, miközben a jövőbeli fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság még nem gyakorolhatta a jogait.
    

Az alapjogi biztos azt állapította meg, hogy ez a kötelező erővel bíró jogszabályokban meg nem jelenő, de az intézmények mindennapi életét teljesen átható bizonytalanság a jogbiztonság követelményének sérelmén túl a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott.
    

Az ombudsman a szabályozási hiányosságok miatt Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének intézkedését kérte, a működési anomáliák megoldása érdekében pedig a Klik és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjéhez fordult.