A Magyar Jog- és Államtudományi Társaság gondozásában megjelenő De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2016-ban a X. évfolyamával jelentkezik. A 2016/1. szám kilenc írást közöl. Hasonlóan az eddigiekhez, a tudományos szakemberek mellett a gyakorlati jogi területeken tevékenykedők munkáival is megismerkedhetnek az olvasók az aktuális lapszámban.

Buzás Gábor (főiskolai docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet, Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék): Hasonló eszközök, különböző célok: Hatósági ellenőrzés – szervezeten belüli ellenőrzés

Darai Péter (jogász – hatósági ügyintéző –, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály 1.): Ingófoglalás az adóvégrehajtásban

Gyaraki, Réka (PhD Student, University of Pécs Faculty of Law and Political Sciences): The legal regulation of rendering electronic data inaccessibles

Papp László (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék): Fellebbezés a rendi korszak polgári perében

Pongrácz Zoltán Tamás (közjegyzőhelyettes, Budapest, XVIII. kerület 3. számú székhely): A kezes helytállási kötelezettségének megnyílása

Rainer Lilla (bírósági titkár, Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság): Az igazságos és méltányos elbánás elvének sérelme a felszámolási eljárásban egy nemzetközi választottbírósági ítélet tükrében

Simon Nikolett (PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola): Összehasonlító büntetőjogi szempontok a hamis eskü európai szabályozásához

Szilvásy György Péter (tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet, Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék): A rendőrség szerepe egyes közigazgatási eljárások körében

Szmodis Jenő (egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Az Alkotmánybíróság és a hatalmi ágak kérdése

 

Az aktuális szám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján: www.dieip.hu

A következő lapszámba (2016/2. szám) megjelentetni tervezett írások leadási határideje 2016. október 2. A közlésre szánt műveket a dieip@dieip.hu e-mail címre várja a Szerkesztőség.

A DIEIP korábbi számainak tartalomjegyzékei ITT böngészhetők.