A folyamatban levő ügyek állása, valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalási ügyekben induló büntetőeljárások hatékonyabbá tételét elősegítő eszközök megvitatása volt a fő témája Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész és a héten Magyarországon hivatalos látogatáson tartózkodó Giovanni Kessler, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) főigazgatója közötti találkozónak.

A magyar ügyészség és az OLAF a közelmúltban számos ügyben működött együtt, rendszeresek a két fél közötti legmagasabb szintű találkozók és folyamatosak a szakértői egyeztetések, melyek számos eredményt hoztak az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalás elleni harcban.   

“Jó kapcsolatot ápolunk a magyar Legfőbb Ügyészséggel, mely szervvel szoros együttműködést folytatunk fontos vizsgálatokkal kapcsolatban” – nyilatkozta az OLAF főigazgatója. „A jövőben is számítunk legfőbb ügyész úr támogatására az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások és korrupciós cselekmények felderítését, valamint az ilyen ügyekben induló büntetőeljárásokat illetően, biztosítván ezáltal az elkövetők felelősségre vonását” – tette hozzá Kessler úr. 

Dr. Polt Péter kijelentette, hogy az OLAF fontos partnere a magyar igazságügyi szerveknek, az uniós pénzügyi érdekek elleni bűncselekmények felderítésében. Az OLAF valamennyi igazságügyi ajánlása és jelzése nyomán a magyar ügyészség elrendelte a nyomozást, illetve amennyiben már folyamatban volt a nyomozás, az OLAF ajánlását a nyomozás irataihoz csatolták és abban értékelték. A nyomozások eredményeként eddig összesen öt ügy végződött vádemeléssel, amelyek közül ezidáig egy ügyben jogerős marasztaló ítélet született. Huszonhárom ügyben jelenleg is folyamatban van a nyomozás.

Az OLAF az egyetlen olyan uniós szerv, mely az európai uniós pénzeket érintő csalások felderítésére, kivizsgálására és megszüntetésére jogosult. Az OLAF közigazgatási vizsgálatokat végez, és a szabálytalanul elköltött uniós pénzek visszaszerzésének céljából különböző intézkedések megtételére tehet ajánlást. Amennyiben az OLAF-vizsgálat bűncselekmény gyanúját tárja fel, az OLAF vizsgálati jelentését eljuttatja az érintett tagállam ügyészségéhez, és ajánlást tesz a tagállami jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló, az OLAF jelentés alapján szükséges intézkedések megtételére.

Az OLAF a tagállami hatóságoknak az általuk folytatott nyomozás során is segítséget nyújthat, továbbá összehangolja a több, uniós és az Európai Unión kívüli államot akár egyaránt érintő nemzetközi csalási ügyeket.