Nyár végén, az ősz kezdetén még mindig sokan fognak lakásfelújításba, azonban a Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint a fogyasztók nem mindig körültekintőek.

Az egyik fogyasztó például csak kislétrával érte el ablakcsere után a több százezer forintos nyílászáró kilincsét, holott maga fogadta el korábban ezt a típust. Egy másik esetben 600 Ft-os alkatrészt építettek be kevesebb, mint egy óra alatt, mindezt 40.000 Ft-ért, egy harmadik ügyben pedig a fogyasztó által aláírt és tudomásul vett papír felmérési díjról is szólt, pedig azt a megrendelő maga végezte el korábban a cég felhívására.

A fentiekhez hasonló kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében a Testület összeállította ajánlását a leggyakoribb kifogások alapján, mire figyeljenek a fogyasztók és vállalkozások a lakásfelújításnál!

I.Ajánlás a fogyasztók számára

1. Tudatosan tervezzük meg, hogy milyen végeredményt szeretnénk elérni a lakásfelújításnál vagy –karbantartásnál, ne döntsünk hirtelen ötlettől vezérelve vagy érzelmi alapon!

2. Több vállalkozástól is kérjünk be árajánlatot és akár referencialistát a korábban elvégzett munkákról, mielőtt valakit megbíznánk!

3. Győződjünk meg arról, hogy kivel kötünk szerződést! Az interneten ma már több olyan nyilvántartás érhető el, amelyben az adott vállalkozás ellenőrizhető. Ilyen például az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs szolgáltatása, amely a www.e-cegjegyzek.hu honlapon érhető el.

4. Pontosan határozzuk meg, hogy milyen munkát és minőséget várunk el a vállalkozástól és annak mennyi az ellenértéke! Ezeket a feltételeket rögzítsük írásban és így kössük meg a szerződést!

5. Aláírás előtt olvassuk át és értelmezzük is a szerződést! Ne írjunk alá olyan iratot, amit előzőleg nem olvastunk el vagy amit nem értünk!

6. A garancia és a szavatosság nem ugyanazt jelenti. Tisztázzuk, mit vállal a vállalkozás arra az esetre, ha fogyasztóvédelmi probléma van az elvégzett munkával!

7. Állapodjunk meg arról és rögzítsük a vállalkozás általi teljesítés határidejét, ha pedig a munka jellege miatt az szükséges, akkor az egyes részhatáridőket is!

8. Tisztázzuk, hogy milyen minőségű anyagok felhasználásával kell a vállalkozásnak a szerződést teljesítenie! Ne mulasszuk el azt sem rögzíteni írásban, hogy a felújításhoz szükséges anyagnak a megfelelő minőségben és mennyiségben történő beszerzése kinek a feladata! Amennyiben erről a vállalkozás gondoskodik, hívjuk fel az anyagokról szóló számlák bemutatására és ellenőrizzük azokat, mivel tételesen igazolják a felmerült költségeket!

9. A felmérések helyességéért az felel, aki azt elvégezte. A szakértelmet igénylő feladatokat bízzuk szakemberre!

10. Ellenőrizzük a munkavégzés folyamatát! Nagyobb értékű felújítási munkáknál indokolt lehet műszaki ellenőr alkalmazása.

11. Fontos a munka mennyiségi és minőségi átvétele, valamint a teljesítés igazolása a teljes vállalkozói díj kifizetése előtt!

12. Csak úgy adjunk át bármilyen pénzösszeget a vállalkozásnak, ha arról számlát-nyugtát is kapunk! Egy esetleges vitánál ezzel tudjuk igazolni, hogy ténylegesen sor került részünkről a fizetésre.

II. Ajánlás a vállalkozások számára

1.Ne feledjék a vállalkozások, hogy kötelező, hat hónapra szóló garanciát kell vállalniuk a lakáskarbantartási és –javítási szolgáltatásokra is, ha a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja! Ne mulasszák el átadni a fogyasztónak az erről szóló jótállási jegyet!

2. A jótállásból eredő jogokat az épület, vagy a berendezés tulajdonosa érvényesítheti, tehát tulajdonosváltozás esetében – a jótállási időn belül – az új tulajdonos is érvényesíthet jótállást – ha fogyasztónak minősül – a javítást végző vállalkozással szemben!

3. Törekedjenek a vállalkozások arra, hogy a fogyasztók hibabejelentése alapján tisztességesen, haladéktalanul sor kerüljön a panasz orvoslására!