Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és dr. Tánczos Rita, a Kúria bírája a bírói hivatásról és a bíróvá válásról tartott előadást az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának „Ügyvédi retorika – bírói érvelés” című kurzusán, 2017. október 4-én.

Az OBH elnöke a hallgatókkal folytatott beszélgetés során személyes tapasztalatai alapján bemutatta a bírói életpályát, beszélt a pályára kerülés és az előmenetel lehetőségeiről. Szó esett arról, hogyan dolgozik egy bíró, mi történik a tárgyalás kitűzésétől egészen az ítélet meghozataláig. Hogyan készül el egy ítélet, melyek a bírói érveléstechnika eszközei, módszerei.

Az egyetemi kurzus célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a bírói és ügyvédi hivatás alapjaival, elsajátítsák a szükséges retorikai ismereteket, majd tárgyalások szimulálásával megoldják a tantárgyi tematikához kapcsolódó jogeseteket. A képzés a joghallgatóknak egyben kiváló felkészülési lehetőséget nyújt a 2018. évi országos perbeszédmondó és ítélethirdető versenyre.