Tudományos konferencia keretében mutatták be pénteken délelőtt a Szegedi Ítélőtábla elődjének, a Szegedi Királyi Ítélőtáblának történetét feldolgozó könyvsorozat 3. kötetét Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán. A tanácskozáson részt vett Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is.

Az Országos Bírósági Hivatal vezetése nagy gondot fordít a magyarországi bíróságok történetének feldolgozására. Ennek keretében, az OBH támogatásával zajlik a Szegedi Ítélőtábla múltjának feltárására is – emelte ki a konferenciát megnyitó beszédében Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese, a könyvsorozat egyik szerkesztője. Hozzátette: az OBH mellett köszönettel tartozik a táblabíróság a Szegedi Tudományegyetemnek, a kötet létrejöttéhez forrásanyagokat biztosító könyvtáraknak és levéltáraknak, és Antal Tamás egyetemi docensnek, aki az eddig megjelent mindhárom kötet szerzője.

Balogh Elemér, a rendezvénynek otthont adó SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja szintén a történeti kutatások fontosságát emelte ki, megemlítve: a szegedi jogi kar az egyetlen olyan egyetemi épület az országban, amelyben korábban ítélőtábla működött. (Egyébként ez indokolta, hogy a konferencia helyszínéül ez az intézmény szolgáljon.)

Handó Tünde ünnepi beszédében arról szólt, hogy kiemelten fontos a bíróságok számára a hagyományápolás, hiszen a múltbéli események rengeteg tanulsággal szolgálnak a ma ítélkező bírák számára. Ezt szem előtt tartva hirdette meg az OBH 4 évvel ezelőtt azt a történeti és hagyományőrző pályázatot, amelynek keretében eddig közel 40 pályázat érkezett be. Ennek eredményeként eddig 24 kiadvány látott napvilágot, emellett számos bíróságtörténeti tanácskozást, konferenciát is megrendeztek már.

Az OBH törekszik arra, hogy ez a múltfeltáró kutatómunka a jövőben is folytatódjon, ezért konferencia-sorozatot szervez annak az 1869-ben elfogadott, a bírói hatalomgyakorlásról szóló törvény hatályba lépésének 150. évfordulójára készülve, ami a bírói függetlenség magyarországi alapdokumentuma.

„A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1921 és 1938 között” című kötet szerzője, Antal Tamás a Szegedi Királyi Ítélőtábla történetének az I. világháborút követő legfontosabb és legérdekesebb epizódjait elevenítette fel, míg Stipta István, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára „Ítélőtáblák a Horthy-korszakban” címmel tartott előadást.

A tanácskozás zárásaként Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke is köszönetet mondott az OBH elnökének, valamint a jogi kar dékánjának azért a támogatásért, amit a könyvsorozat megjelentetéséhez nyújtottak. A bíróságok fő feladata az ítélkezés. De ha lehetőség nyílik bíróságtörténeti kutatómunkára, élni kell a lehetőséggel. Egyebek mellett azért, hogy elődeink tapasztaltait színvonalas, minket túlélő könyvekben rögzítsük utódaink számára is – hangsúlyozta a táblabíróság elnöke.