Az Apple sikeresen megakadályozta a „MI PAD” európai uniós védjegyként történő lajstromozását az elektronikus készülékek és a (tele)kommunikációs szolgáltatások vonatkozásában. Az Európai Unió Bírósága ítéletével helyben hagyta az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának határozatát, megerősítette: a MI PAD megjelölést nem lehet uniós védjegyként lajstromozni.

A T-893/16. sz. ügyben hozott ítélet Xiaomi, Inc. kontra Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

2014-ben a Xiaomi nevű kínai társaság, amely az elektronikára és a mobiltelekommunikációra specializálódott, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalától (EUIPO) a „MI PAD” szómegjelölés európai uniós védjegyként történő lajstromozását kérte az elektronikus készülékek és a (tele)kommunikációs szolgáltatások tekintetében. Az Apple társaság, az azonos vagy hasonló áruk és szolgáltatások tekintetében lajstromozott korábbi IPAD védjegyére hivatkozva, felszólalt e megjelölés lajstromozásával szemben.

2016-ban az EUIPO helyt adott az Apple felszólalásának: miután megállapította az ütköző megjelölések közötti jelentős mértékű hasonlóságot, az EUIPO arra következtetett, hogy a két megjelölés közötti különbségek nem elegendőek az összetévesztés veszélyének kizárásához, továbbá hogy az érintett vásárlóközönség azt gondolhatná, hogy a MI PAD védjegy az IPAD védjegy egyik változata.

Mivel az EUIPO határozatát nem tartotta kielégítőnek, a Xiaomi keresetet nyújtott be az Európai Unió Törvényszékéhez a határozat megsemmisítése iránt.

Ítéletével a Törvényszék a Xiaomi keresetét elutasítja, és megerősíti azt, hogy a MI PAD megjelölést nem lehet uniós védjegyként lajstromozni.

A Törvényszék megerősíti az EUIPO-nak a két megjelölés összehasonlítására vonatkozó megállapításait: az ütköző megjelölések vizuális szempontból nagyfokú hasonlóságot mutatnak amiatt, hogy a MI PAD teljes egészében megismétli az IPAD szót, a két megjelölés az „ipad” betűsor tekintetében megegyezik, és azok csak abban különböznek, hogy a MI PAD szó elején egy további „m” betű is található. Hangzásbeli szempontból az ütköző megjelölések az érintett vásárlóközönség anglofon része számára közepes fokú hasonlóságot mutatnak (valószínű ugyanis, hogy az érintett vásárlóközönség e része a „mi” előtagot a „my” angol birtokos névmásra való utalásként fogja értelmezni, ennélfogva a MI PAD-ben és az IPAD-ben szereplő „i”-t ugyanúgy fogja kiejteni), a nem anglofon része számára pedig nagyfokú hasonlóságot (a vásárlóközönség e része hajlamos arra, hogy az „i”-t mindkét védjegy esetében azonos módon ejtse). Végül, fogalmi szempontból, az ütköző megjelölések az érintett vásárlóközönség anglofon része számára közepes fokú hasonlóságot mutatnak (számukra a közös „pad” elem elektronikus tabletet fog jelenteni, míg a „mi” és az „i” elemeket a közös „pad” elem minősítő előtagjaiként fogják érzékelni, amelyek fogalmi szempontból annak tartalmát különösebb mértékben nem változtatják meg), a nem anglofon része számára pedig semleges fokú hasonlóságot (mivel a közös „pad” elemnek a vásárlóközönség e része számára semmilyen jelentése sincs, hiszen fogalmi szempontból az ütköző megjelölések, egészükben véve, nem rendelkeznek különösebb tartalommal).

A Törvényszék azt is megerősíti, hogy ezen összehasonlítás alapján és a két megjelöléssel érintett áruk és szolgáltatások azonosságának vagy hasonlóságának figyelembevételével az EUIPO helyesen állapította meg, hogy a vásárlóközönség számára fennáll az összetévesztés veszélye. A Törvényszéknek tehát, az EUIPO-hoz hasonlóan, az az álláspontja, hogy egyrészt az ütköző megjelölések közötti, a MI PAD szó elején lévő további „m” betű jelenlétéből eredő eltérés nem elegendő a két megjelölés közötti nagyfokú vizuális és hangzásbeli hasonlóság ellensúlyozásához, másrészt hogy az érintett vásárlóközönség azt fogja hinni, hogy a szóban forgó áruk és szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól (vagy egymással gazdaságilag kapcsolatban álló vállalkozásoktól) származnak, és azt fogja gondolni, hogy a MI PAD bejelentett védjegy a korábbi IPAD védjegy egyik változata.

Ezen okok összességére tekintettel a Törvényszék helyben hagyja az EUIPO határozatát.