Az Európai Bizottság a tegnapi napon hivatalosan elfogadta az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó új magatartási kódexet, amelynek kidolgozását Juncker elnök jelentett be az Unió helyzetéről szóló beszédében. Az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a mai napon hatályba lép az új magatartási kódex, amely a Juncker elnököt megbízatásának kezdetétől jellemző, fokozott átláthatóság iránti törekvés újabb megnyilvánulása.

A korszerűsített szabályok új európai etikai normákat határoznak meg. Az elnök azon korábbi javaslatán túlmenően, miszerint a jelenlegi 18 hónapról két évre hosszabbítja a várakozási időszakot az egykori biztosok, három évre pedig a Bizottság elnöke esetében, az új magatartási kódex világosabb szabályokat és magasabb etikai normákat határoz meg, valamint számos területen nagyobb átláthatóságot vezet be. Továbbá megerősített jogállású – a jelenlegi ad hoc etikai bizottságot felváltó – független etikai bizottságot hoz létre, hogy szigorúbb ellenőrzést biztosítson és az etikai normákra vonatkozó tanácsadást nyújtson.

A Bizottság tagjainak új magatartási kódexe elsősorban a következő javításokat tartalmazza:

  • Hivatali időt követő tevékenységek: Az új magatartási kódex a jelenlegi 18 hónapról két évre hosszabbítja a várakozási időszakot az egykori biztosok, három évre pedig a Bizottság elnöke esetében. A várakozási időszak alatt a Bizottság korábbi tagjainak tájékoztatniuk kell a Bizottságot mielőtt új munkát vállalnának, egyes tevékenységekre, pl. a Bizottság tagjainál vagy alkalmazottainál folytatott lobbizásra pedig korlátozások vonatkoznak.
  • Az összeférhetetlenségek megelőzése: Az új etikai kódex első alkalommal határozza meg, hogy mi értendő „összeférhetetlenség” alatt, és alapelvként leszögezi, hogy a biztosoknak nem csupán az összeférhetetlenséggel járó helyzeteket kell elkerülniük, hanem azokat is, amelyek esetleg ilyennek látszhatnak. Ha az egykori biztosok a korábbi portfóliójukhoz kapcsolódó területeken kívánnak tevékenykedni, először ki kell kérniük a független etikai bizottság véleményét. Mostantól nyilvánosságra hozzák a Bizottság ilyen ügyekben hozott határozatait és a bizottság ilyen határozatokra vonatkozó véleményeit.
  • Pénzügyi érdekeltségek: A biztosok pénzügyi érdekeltségeire szintén szigorúbb szabályok vonatkoznak majd. A biztosoknak nyilatkozatot kell tenniük a 10 000 eurót meghaladó befektetéseikről, függetlenül attól, hogy azok felvethetnek-e összeférhetetlenséget. Ha egy biztos valamely vagyoni érdekeltsége összeférhetetlennek bizonyul, az elnök előírhatja annak elidegenítését vagy bizalmi vagyonkezelés („blind trust”) alá helyezését. A biztosoknak minden év elején frissíteniük kell nyilatkozataikat hasonlóan ahhoz, ahogyan ez már jelenleg is történik.
  • Átláthatóság és elszámoltathatóság: A biztosok az Európai Unió legideálisabb nagykövetei a tagállamokban és világszerte, ezért Juncker elnök arra biztatja őket, hogy továbbra is tegyenek utazásokat. Ezt azonban a lehető legköltséghatékonyabb módon kell megvalósítaniuk. A Bizottság kéthavonta közzéteszi majd a biztosok utazási költségeire vonatkozó információkat. Az első ilyen közzétételre az ütemezés szerint 2018. február végén kerül sor.
  • A szabályok érvényre juttatása: A kódex alkalmazása során a biztosi testületet egy új, megerősített, független etikai bizottság fogja segíteni, amely tanácsot adhat valamennyi etikai kérdésben és a kódexszel kapcsolatos ajánlásokat fogalmazhat meg. A kódex megsértése esetén – ha nem indokolt a Bíróság elé terjeszteni az ügyet – a Bizottság megrovást alkalmazhat és az ügyet nyilvánosságra hozhatja. Az új szabályokban mostantól szerepelni fog ez az új elem, amelyet a Juncker-Bizottság már alkalmazott a közelmúltban.
  • Annak lehetővé tétele, hogy a biztosoknak ne kelljen szabadságot kivenniük ahhoz, hogy jelöltként indulhassanak az európai parlamenti választásokon: Bár ez szintén részét képezi Juncker elnök megújított magatartási kódexre vonatkozó 2016. novemberi javaslatának, csak azt követően válik alkalmazandóvá, hogy az Európai Parlament elfogadja az Európai Parlament és a Bizottság közötti, naprakésszé tett keretmegállapodást. Az Európai Parlamentben az ütemterv szerint február 7-én kerül sor szavazásra.

Következő lépések

Az új magatartási kódex 2018 január 31-dikén hatályba lépett és a Juncker elnök vezette Bizottság összes jelenlegi tagjára alkalmazandó. Február 7-én az Európai Parlament várhatóan elfogadja azokat az új rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a biztosoknak ne kelljen szabadságot kivenniük ahhoz, hogy jelöltként indulhassanak az európai parlamenti választásokon. 2018. február végén a Bizottság első alkalommal részletesen közzéteszi a Bizottság tagjainak összes kiküldetési költségét.

Végezetül a Bizottság az átláthatóság és az elszámoltathatóság szellemében éves jelentéseket fog közzétenni a kódex alkalmazásáról.