A Fővárosi Törvényszéknek legnagyobb szervezeti egysége a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Ez az egyik legjelentősebb méretű kerületi bíróság Európában, ahol közel 220 bíró dolgozik. A PKKB bírói létszámhelyzetéről rendelkezésre álló statisztikák alapján a Fővárosi Törvényszék felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt években nem történt radikális változás a korábbi évek adataihoz képest.

A Fővárosi Törvényszék az alábbiakat közli: 

“A Pesti Központi Kerületi Bíróságon 2015-ben 2 bíró, 2016-ban 7 bíró, és 2017-ben pedig 5 bíró mondott le a bírói tisztségéről. A hvg.hu cikkében írtakkal ellentétben, 2018-ban két bíró mondott le a bírói tisztségéről, akiknek áprilisban szűnik meg a jogviszonyuk. Az elmúlt két évben 2 bíró ment nyugdíjba és jelenleg a bírák közül nyolcan dolgoznak más szolgálati helyre beosztva, az Országos Bírósági Hivatalba, illetve a Kúriára. A meghirdetett bírói pályázatok eredményeként 2018-ban eddig 10 bíró kezdte meg a munkáját a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, és január 22-i határidővel 6 új álláshelyre jelent meg pályázati kiírás. A bírói létszámra vonatkozó összesített adatok azt mutatják, hogy a Fővárosi Törvényszék területén az elmúlt 3 évben nőtt a bírói álláshelyek száma. 

A Fővárosi Törvényszék a fenti adatokkal alátámasztva cáfolja, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélkező tevékenységének a működése veszélyben lenne. A PKKB működése biztosított, a bírák ítélkező tevékenysége magas színvonalon, zökkenőmentesen folyik. A munkájuk értékelése kizárólag szakmai alapon történik, nincs jelentéstételi kötelezettségük arról, hogy miért nem fejeznek be meghatározott számú ügyet, és a határozatok írásba foglalása során az irányadó eljárási jogszabályokat kell betartaniuk. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon dolgozó bírák és igazságügyi alkalmazottak kiemelkedő szakmai munkát végeznek.”