Handó Tünde OBH elnök határozatai jogellenesek – mondta ki döntésében első fokon a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. – Március 26-án döntés született a Vasvári Csaba büntetőbíró által a Fővárosi Ítélőtábla és 2 társa alperesek ellen, bírói pályázatot eredménytelenné nyilvánító határozat hatályon kívül helyezése tárgyában indított perben.

Vasvári Csaba felperes keresetében az Országos Bírósági Hivatl (OBh) elnöke, II. rendű alperesnek két, a Fővárosi Ítélőtáblai büntetőbírói álláshelyre kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánító határozata hatályon kívül helyezését, jogellenességének megállapítását kérte, továbbá elsődlegesen azt, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróság a jognyilatkozat pótlásával helyezze át a még el nem bírált ítélőtáblai álláshelyre. Másodlagosan kérte az I-II. rendű alperesek kötelezését arra, hogy a két álláspályázatot érdemben ismét bírálják el és az ahhoz szükséges intézkedéseket tegyék meg. A Fővárosi Törvényszéket, mint III. rendű alperest mindezek tűrésére kérte kötelezni.

Az I-II. rendű alperes a per megszüntetését kérte, hivatkozott az I. rendű alperes (Fővárosi Ítélőtábla) vonatkozásában a kötelező perben állásra vonatkozó szabályokra, míg a II. rendű alperessel (az OBH elnöke) szemben arra, hogy nincs perbeli jogképessége, a III. rendű alperes (Fővárosi Törvényszék) a kereset elutasítását kérte, a kereshetőségi jog hiányára utalva.

A bíróság a tárgyaláson hozott ítéletével az I. és III. rendű alperesekkel szemben a keresetet elutasította, mivel az ő kereshetőségi jogukat a perben nem lehetett megállapítani. A pályázat elbírálója ugyanis Handó Tünde II. rendű alperes volt, az azzal kapcsolatos intézkedések is az ő jogkörébe tartoztak, sem az I., sem a III. rendű alperesnek azzal intézkedési kötelezettsége nincs és arra jogszabályok szerint lehetőségük sem lehet.

A II. rendű alperesnek a bíróság ítélete szerint van perbeli jogképessége, mivel az Alaptörvény és a Bszi. szerint döntési jogkörrel a pályázatokkal kapcsolatban ő rendelkezik. A pályázatok elbírálása a II. rendű alperes jogköre, így ezen döntéseivel szemben előterjesztett jog érvényesítésének címzettje nem lehet más, mint a II. rendű alperes.

Érdemben a II. rendű alperes arra hivatkozott, hogy a keresettel támadott határozatok nem olyan személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörben hozott intézkedések, amelyekkel szemben jogorvoslatnak lenne helye.

A bíróság ítéletében kimondta, hogy a Handó Tünde OBH elnök által hozott, keresettel támadott határozatok személyzeti kérdésekkel kapcsolatos feladatkörben hozott határozatok, így ezen határozatokkal szemben van helye jogorvoslatnak, ezért ezen kereseti kérelmet érdemben vizsgálta. A Bjt. szabályaiból és a 13/2013. (VI. 17.) AB határozatból is az vezethető le, hogy a Bjt. indokolási kötelezettséget előíró rendelkezése szó szerinti megismétlése nem elegendő a pályázat eredménytelenségének indokolásaként. Az eredménytelenné nyilvánítást megelőző, három nappal korábban egy másik büntetőbírói álláshelyre, majd az eredménytelenné nyilvánítást követő egy hónapon belül ugyanarra a büntetőbírói álláshelyre kiírt pályázat is azt támasztja alá, hogy az indokolás nem okszerű, így a II. rendű alperes határozatai jogellenesek. A közigazgatási és munkaügyi bíróság szerint a felperes további, a jognyilatkozat pótlására és a határozatok hatályon kívül helyezésére és a jogkövetkezmények alkalmazására irányuló kereseti kérelmei csak akkor lehetnének a perben elbírálhatóak, ha több pályázó is perben állna, ugyanis a bíróság határozata valamennyi pályázó jogi helyzetére kihatna. A pályázat ismételt elbírálására a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak nincs jogköre, ilyen jognyilatkozatot sem pótolhat.

Az első fokú bíróság ítélete nem jogerős, ellen fellebbezésnek van helye. Az Országos Bírósági Hivatal fellebbez.