Politikai egyetértés született az uniós tagállamok között az uniós héarendszer kiskapuinak megszüntetését célzó új eszközöket illetően. Ezek a következetlenségek nagy volumenű héacsalásokat eredményezhetnek, melynek következtében a nemzeti államháztartások évente mintegy 50 milliárd euró veszteséget szenvednek.

A Bizottság által 2017 novemberében javasolt új intézkedések célja a tagállamok közötti bizalomépítés és ezáltal az információcsere kiszélesítése, valamint a nemzeti adóhatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megerősítése. Amint az intézkedések életbe lépnek, a tagállamok szélesebb körben adhatják majd át egymásnak a vonatkozó információkat, és szorosabban tudnak együttműködni a bűnszervezetek, köztük a terroristák elleni küzdelemben.

A megállapodást követően Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „A ma jóváhagyott szabályok is bizonyítják, hogy a tagállamok együttesen kívánnak fellépni a héacsalással szemben. Az EU most valódi előrelépést tesz a héa reformja terén egy olyan uniós héarendszer felé, amely alkalmas rendeltetésének ellátására és a bűnözők feltartóztatására. Összességében a Bizottság héára vonatkozó javaslatokat tartalmazó csomagja, amelynek ezek a szabályok is részét képezik, jelentős hatást fog gyakorolni a héacsalásokra, és pozitívan befolyásolja az uniós országok államháztartását és költségvetését.”

Az új szabályok megerősítik a tagállamok közötti együttműködést, és lehetővé teszik a héacsalások, ezen belül az internetes csalások gyorsabb és hatékonyabb kezelését. Ezentúl gyakrabban kerülnek felhasználásra az IT-rendszerek, amelyeknek fel kell majd váltaniuk a manuális adatfeldolgozást. Az uniós bűnüldöző hatóságok ezután rendszeresen meg fogják osztani egymással a legsúlyosabb héacsalásokban részt vevő szervezett csoportokról szóló héainformációkat és hírszerzési információkat. Végezetül az adóhatóságok és a bűnüldöző hatóságok közötti nemzeti és uniós szintű, jobb nyomozati koordináció biztosítani fogja, hogy ennek a gyorsan változó bűnözői tevékenységnek a nyomon követése és az ellene való fellépés gyorsabbá és hatékonyabbá váljon. Az új intézkedések jelentős mértékben erősíteni fogja az uniós szervek azon képességét, hogy nyomon kövessék azokat a csalókat és bűnözőket, akik előnyszerzés céljából ellopják az adóbevételeket, és szigorúan fellépjenek ellenük.

A következő lépések

Az új együttműködési szabályokat ki fogják hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd húsz nappal ezt követően hatályba lépnek. Mivel a vámhatóságok által összegyűjtött információkhoz és a gépjármű-nyilvántartási adatokhoz való automatikus hozzáférés megvalósításához új technológiafejlesztésekre van szükség, e szabályok alkalmazása 2020. január 1-jéig elhalasztásra kerül.

Háttér

A javasolt intézkedések a 2017 októberében ismertetett, az uniós héarendszer átfogó reformjára vonatkozó bizottsági javaslatok, valamint a 2016 áprilisában előterjesztett, az egységes uniós héaövezet kialakítására irányuló, a héára vonatkozó cselekvési terv nyomán születtek meg.

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. A héa fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az uniós GDP 7%-ának megfelelő 1 billió EUR-t. Az EU egyik saját forrása szintén a héán alapul.

Kérdések és válaszok a héacsalás elleni új eszközökre vonatkozóan