Hagyományosan március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan, 2019. március 13-án adták át a Jedlik Ányos-díjakat a Budapesten. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban Magyar Szabadalmi Hivatal) elnökének kezdeményezésére az ipari és kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a magyar szabadalmi rendszer centenáriumi évében, a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére.

Az eseményen megjelent és köszöntőt mondott Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára és Németh Gábor, az SZTNH jogi elnökhelyettese.

Szigeti Ádám hangsúlyozta: “Az egyik legfontosabb cél a hazai gazdasági szereplők innovációs képességeinek az erősítése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra. A gazdasági ösztönzőrendszer további javításán túlmenően ebben a szemléletformálásnak és a hatékony információközvetítésnek lehet meghatározó szerepe. Ennek sikeressége pedig a kormányzat, az egyetemi-akadémiai szféra és az ipar hatékony együttműködésén múlhat, amelynek intézményi feltételei az Innovációs és Technológia Minisztérium létrehozatalával, valamint az SZTNH és az NKFIH közös felügyelet alá helyezésével létrejöttek.”

Németh Gábor beszédében kiemelte: “A szellemi tulajdon védelmének rendszerét annak érdekében alkották meg, hogy a technológiai újdonságokat, az egyéni és eredeti jellegű műveket létrehozók munkájukért megfelelő elismerésben részesüljenek. Az SZTNH-nak a szellemitulajdon-védelem korszerű eszközrendszerének működtetésén túlmenően szerepet kell vállalnia az innováció felkarolásában is, azaz, hogy a kreatív gondolatok a mindennapi életünket könnyebbé tevő és életminőségünket javító termékekké és szolgáltatásokká alakulhassanak át.”

A Jedlik Ányos-díj 2019. évi kitüntetettjei                                                   

Frankné Dr. Machytka Daisy, partner a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Irodánál

Vegyészmérnök, doktori fokozatot szerzett fizikai kémiából. Angliában folytatott posztgraduális tanulmányokat, Németországban, a Bonni Egyetemen poszt­doktori ösztöndíjasként dolgozott. Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, az AIPPI Magyar Csoportjának, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek. Több, mint ezer SZTNH előtti eljárásban szerepel képviselőként.

Dr. Huszthy Péter, az MTA Köztestületének tagja, a kémiai tudományok kandidátusa

A Buda­pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia Tanszék Csoport csoportvezető egyetemi tanára. Kutatási területe a szerves kémián belül: könnyen depro­tonálható (savanyú protont tartalmazó) makrociklusok szintézise, molekuláris felismerő-képességük tanulmányozása és alkalmazása; optikailag aktív koronaéterek előállítása, enantiomer felismerő-képességük tanulmányozása, és alkalmazásuk enantioszelektív szenzor-és szelek­tor-molekulákként. 11 db magyar, illetve nemzetközi szabadalmi bejelentéséből 8 szabadalmi oltalomban részesült.

Dr. Sasvári Gabriella, ügyvéd, senior partner, elnökségi tag az SBGK Szabadalmi és Ügyvivői Irodánál

1979-ben végzett az Eötvös Loránd Tudomány­egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 1980 és 1985 között az Országos Találmányi Hivatal – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogelőd­je – Védjegy osztályának munkatársa volt.

1985 óta az SBGK iroda tagja. 1999 óta az iroda vezetőségi tagja. 2006 és 2018 között mediátor volt az Igazságügyi Minisztérium mellett. Évtizedek óta több nemzetközi egyesület tagja (ECTA, INTA, MARQUES), melyek szak­bizottságaiban aktív szerepet vállal. 1987 óta a MIE Védjegy és Minta Szakosztályának vezető elnöke volt, ennek keretein belül havi rendszerességgel szakmai előadásokat szervezett és vezetett 2002-ig. 2002 és 2018 között a Véd­jegy-, Versenyjogi-és Formatervezési Szakosztály vezető­je, a MIE alelnöke és elnökségi tagja volt. 2008 és 2018 között a minden évben megrendezésre kerülő MIE őszi szakmai konferenciájának szervezője és levezető elnöke volt.

1996-ban Göncz Árpád köztársasági elnöktól átvehette a Hon­foglalás emlékplakettet a rendezvénnyel kapcsolatos segítő munkájáért.

Kiemelkedő szakmai munkájáért 1998-ban „MIE Em­lékérem” kitüntetésben részesült.

Sebő Gyula, vállalkozó, feltaláló, a Julius-K9 márka alapítója

Saját fejlesztésű tépőzáras, feli­ratokkal felszerelhető kutyahámok gyártására és alapított vál­lalkozást. 51 hazai használatiminta-oltalommal, 16 hazai használatiminta-oltalmi bejelentéssel, 1 megadott hazai szabadalommal, 10 hazai szabadalmi bejelentéssel, 4 európai szabadalmi bejelentéssel, 1 nemzeti védjegyol­talommal és 2 nemzeti védjegybejelentéssel rendelkezik. A külföldi szabadalmak száma 10 fölött van. A cégét rend­kívül példamutató iparjogvédelmi tudatosság jellemzi.

Dr. Záray Gyula, a kémiai tudomány kandidátusa (MTA), a  kémiai tudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

1990 óta dolgozik az ELTE TTK-n. 2004-ben megalapítója, azóta pedig elnöke a TTK-n működő Környezettudományi Kooperációs Kutató Köz­pontnak. 2006 óta a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program ÖKOPÓLUS programjának vezetője. Szintén 2006 óta alapítója és vezetője a „Chinese-Hungarian Joint Laboratory of Environmental Sciences and Health” nevű, projektorientált kutatólaboratóriumnak. Kutatási témái: környezetkémia, környezeti analitika, plazmaspektrosz­kópia.