“Bírák vagyunk…” – Az Országos Bírósági Hivatal ünnepi kiadványt jelentetett meg a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény kihirdetése 150. évfordulója alkalmából. Ebből idézünk most néhány örök érvényű gondolatot egykoron élt kiváló bíróktól, akiknek tevékenysége, elhivatottsága összefonódott a magyar bírósági szervezet múltjával. Ezúttal Igyártó Sándor gondolatát idézzük.

Nemes és fontos feladatainknak csak úgy felelhetünk meg, ha hivatásunkat átérezve igaz lelkesedéssel, odaadó ügybuzgósággal igyekszünk kötelességeinket teljesíteni. Kell, hogy minden bíró hivatásának magaslatán álljon. A bírói hivatást tartom egyik legszebb és legnemesebb hivatásnak. Méltán képezheti bárkinek is ambícióját! Az állampolgárok legfőbb java: szabadsága, vagyona, becsülete, sőt élete felett is rendelkezik a bíró. Őre azok jogainak, s ezáltal az összességnek, az állam javainak, alkotmányos intézményeinek, a haza békéjének és területi épségének. Nincs pálya, amelyben a jól végzett kötelesség felett érzett megnyugvás oly felemelő hatást gyakorolna, mint a bírói pálya.”  Igyártó Sándor (Kovács Ilona: Az előttem perlekedőknek igazságot szolgáltatok. In: A Debreceni Királyi Ítélőtábla elnökei és bírái 1891-1950. Debreceni Ítélőtábla. Debrecen, 2018. 76. o.)

Igyártó Sándor 1885-ben lett máramarosszigeti járásbíró, majd két év múlva a Máramarosszigeti Királyi Törvényszék bírája. 1892-től a debreceni királyi törvényszék elnöke volt,  1899-től a temesvári, majd 1905-től a debreceni főügyészség főügyésze. 1914-től a Debreceni Királyi Ítélőtábla elnöke, ahol elnöki teendői mellett büntető és jövedéki ügyekben bíráskodott.

“Bírák vagyunk…” – A bírói hatalom gyakorlásáról – Örökérvényű gondolatok egykoron élt kiváló bíráktól – 1. rész: Degré Miklós