2019. január 1-től változott a dolgozóknak adható munkabéren kívüli juttatások rendszere, mely az iskolakezdési támogatásokra is kiterjedt. Az iskolakezdés minden gyermeket nevelő szülőnek jelentős kiadást jelent, de vajon jár-e részükre mindezen kiadások megkönnyítése céljából bármilyen juttatás? Milyen formában támogathatja az iskolakezdést a munkáltató?

Az iskolakezdési támogatás a korábban hatályos jogszabályok alapján is annak járt, aki azt a cafeteria rendszeren belül igényelte – tehát a cafeteria rendszer önálló elemeként nem minősült automatikus és alanyi jogon járó támogatásnak. 2019. január 1-től változott a cafeteria-rendszer, így változtak a dolgozóknak adható munkabéren kívüli jutattáshoz kapcsolódó adózás szabályai is, mely jelentősebb költségeket keletkeztetett a munkáltatói oldalon. A 2019-es adóévben már csak azon munkavállalók részesülhetnek e juttatásban, amelyek munkáltatója továbbra is vállalta azt – a megnövekedett adóterhek ellenére is. Mindennek köszönhetően az idei tanév megkezdésével jelentős mértékben csökkent azon foglalkoztatók száma, akik korábban akár 20-40 ezer forint értékű támogatással is hozzájárultak dolgozóik iskolakezdéssel járó költségeinek csökkentéséhez.

Az iskolakezdési támogatás az idei adóévben már munkabérbe épülve jelenhet meg, mint juttatás, melynek összege egy gyermek után a minimálbér maximum 30 %-a lehet, azaz bruttó 44.700 forint. A támogatás mértéke a gyermekek számával arányosan növekedik, azaz két gyermek után bruttó 89.400 forint, három gyermek után 134.100 forint, négy gyermek esetén pedig 187.700 forint támogatás nyújtható. Az iskolakezdési támogatás az idei évtől kezdődően ajándékként – utalvány formájában -, pénzbeni vagy természetbeni juttatásként is igénybe vehető, továbbá a juttatás mindkét szülőnek abban az esetben adható – a munkáltató mérlegelési jogkörén belül – amennyiben mindkét szülő azonos munkahelyen dolgozik. A támogatás július 1. és december 31. között igényelhető.

A Kormány részéről a családok számára nyújtott jelentős segítség, hogy – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – a tankönyvek döntő többségét minden diáknak ingyen biztosítja: az első kilenc évfolyamon már ingyenes a tankönyv, jövőre pedig már 14 milliárd forintra emelkedik az ingyenes tankönyvprogramra nyújtott támogatás.

Munkáltatói juttatáson kívül bizonyos települések, és fővárosi kerületek önkormányzatai is hozzájárulnak a gyermekek tanítattásával járó költségviseléshez, melynek feltételrendszere önkormányzatonként eltérőek, azonban azt többnyire az életvitelszerű ott tartózkodás illetve a szociális alapon történő rászorultság indokai képezik.