Az Európai Tanács és az Európai Bizottság kezdeményezésére 2003 óta rendezik meg október 25-én a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napját. A kezdeményezés célja a bírósági munka megismertetése mellett az igazságszolgáltatásba vetett bizalom növelése is.

A Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napját azért hívták életre, hogy az uniós állampolgárok ismerkedjenek meg a bíróság működésével és szervezetével és ismerjék meg jogaikat és a szervezetet, mely segíti őket jogaik érvényesítésében. A tagországok igazságszolgáltatása mellett az Európai Tanács és a Bizottság polgári jogi tevékenységét is meg lehet ismerni, benne az európai jogrendszert, melynek fontos eleme, hogy a közösségi jog átível az országok határain: az Európai Unió állampolgárait bármelyik tagországban ugyanolyan elbánás illeti meg.

“Meg kell tartanunk az erőt és az egységet, hogy szolgálatunkkal megtartsuk az emberek irántunk való bizalmát” – hangsúlyozta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke ünnepi beszédében a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napján. Az OBH elnöke szerint a XXI. századi bíróság küldetése az erős és egységes bírósági szervezet, amely Magyarország szuverenitásának az őre.

Handó Tünde hozzátette: az elmúlt években indított programok, mint például a nyitott bíróság, a bírósági közvetítés, a tanúgondozás, a digitális bíróság vagy a Fenntartható értékeink program éppen azt a célt szolgálja, hogy a bírósági szervezet helyt álljon a 21. század által támasztott kihívásokkal szemben.

“Bizalom, szakértelem, kényelmes eljárás: ezek a modern igazságszolgáltatás alapkövetelményei” – kezdte köszöntőjét az Országos Bírósági Hivatal aulájában Darák Péter, a Kúria elnöke. Ezt a napot 17 évvel ezelőtt azzal a szándékkal hívták életre, hogy ráirányítsa a polgárok figyelmét az igazságszolgáltatás működésére és az igazságszolgáltatáshoz fűződő jogaikra – tette hozzá.

Darák Péter hangsúlyozta: “Kiemelten fontos tudatosítani a jogi kultúra értékeit és az év minden napján tenni kell a jogtudatosság és az állampolgárok jogi ismereteinek gyarapítása érdekében.”

Varga Judit igazságügyi miniszter ünnepi beszédében kiemelte: “Az Európa Tanács és az Európai Bizottság azért hozta létre a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napját, hogy közelebb hozza a polgárokat az igazságszolgáltatáshoz.” Varga Judit beszédében hangsúlyozta az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítésének fontosságát.

Az igazságügyi miniszter méltatta a „Bírák vagyunk…” című kiadványt is. Úgy fogalmazott: “a kötet a bírósági hivatás legfontosabb kérdéseire keresi a választ, átadja a nagy elődök tudását, a régi szavak pedig azt igazolják: a hajdani és a mai bírák a fontos kérdésekben a történelmi korokon átívelően is azonosan látják a világot.”

Az ünnepi rendezvényen Szabó Nikoletta, a Miskolci Törvényszék bírája előadásában Pálinkás György életútját elevenítette fel, akit igazságszolgáltatás iránti mély elhivatottság, lelkiismeretesség és alaposság jellemzett, ítéleteire pedig mind a mai napig hivatkoznak a bírák.

Az eseményen felcsendült Verebi-Végh András bíró két zongoradarabja, a Hazám, hazám a Bánk bánból, de az ünnepség résztvevői több útravaló gondolatot is hallhattak a Bírák vagyunk című kiadványból. A nagy bíró elődök hitvallásaiból merítő kötetet az OBH elnöke adta át a törvényszékek és ítélőtáblák képviselői számára.