Az elmúlt hétvégén immár 12. alkalommal tartották meg hazánkban az ügyvédek napját. A Magyar Ügyvédi Kamara rendezvényén a „Jogi kultúráért” díjat vehette át dr. Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője.

Nagyszabású rendezvény keretében ünnepelték napjukat a magyar ügyvédek az elmúlt szombaton, Budapesten, a Kúria épületében, amelyen részt vett és felszólalt Varga Mihály pénzügyminiszter és Varga Judit igazságügyi miniszter is.

Az ünnepségen adták át a Magyar Ügyvédi Kamara által alapított díjakat. A szakmájukban kiválóan dolgozó ügyvédek mellett kimagasló jogi tevékenyégük elismeréseként egy-egy bírót, ügyészt és jogtudóst is jutalmaznak minden évben. Idén Kemenes István, a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának nyugalmazott vezetője vehette át a „Jogi kultúráért” díjat Bánáti Jánostól, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökétől.

Forrás: Szegedi Ítélőtábla

Ez a díj azt bizonyítja, hogy kiemelkedő ítélkezési munkája mellett a számtalan publikációt megjelentető, előadás tartó, egykor a Szegedi Tudományegyetemen is oktató Kemenes István életpályáját áttekintve a jogi kultúra terjesztésében végzett magas színvonalú tevékenységét is elismerte az ügyvédek közössége. 

Kemenes István 1952. január 17-én Szegeden született. Egyetemi tanulmányait a JATE Állam-és Jogtudományi Karán végezte, majd 1975. márciustól a Szegedi Járásbíróságon fogalmazóként kezdett dolgozni. A szakvizsgái letétele után bírósági titkár volt, míg 1978. május 1-től a Makói Városi Bírósághoz, majd 1980-tól a Szegedi Városi Bírósághoz polgári ügyszakos bíróként osztották be. A Csongrád Megyei Bírósághoz 1981-ben került, 1992. június 1-től a gazdasági kollégium, 2002. június 1-től pedig a Csongrád Megyei Bíróság Polgári, Gazdasági, Közigazgatási Kollégiumának vezetésére kapott kinevezést. 2003. április 1-től vezeti a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumát.

A bírósági ítélkező munkában már az első években is döntően vagyonjogi, így különösen szerződési jogi, kártérítési, tulajdonjogi és öröklési jogi perekben járt el. A polgári jogi ítélkezés körében különösen foglalkoztatja az üzletszerű gazdasági élet kötelmi-szerződési magánjoga. Az elmúlt több mint négy évtizedben számos tanulmánya, jegyzete, cikke jelent meg különböző szakmai kiadványokban, folyóiratokban. Szerkesztőbizottsági tagja a Bírósági Döntések Tára és az Ítélőtáblai Határozatok című szakmai folyóiratoknak, amelyek az ítélőtáblák ítélkezési gyakorlatát hivatottak megjeleníteni.

Számos nemzetközi szakmai konferencián vett részt, a bírósági ítélkező munka mellett huzamos ideig egyetemi oktatói tevékenységet folytatott. 1980-tól 2002-ig a JATE Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékén adjunktusi beosztásban oktatott. 2002 óta az új Polgári Törvénykönyv kodifikációs munkálataiban vett részt.

1992-ben bírósági főtanácsos, 2011-ben kúriai (legfelsőbb bírósági) bírói címet adományoztak számára. Számos elismerés mellett 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 2016-ban a Juhász Andor díj Arany fokozat kitüntetésben részesült.