4 év letöltendő szabadságvesztésre, valamint több mint 500 millió forint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság azt a százhalombattai férfit, aki közös képviselőként 24 társasháznak összességében több százmillió forint kárt okozott.

I. rendű Gy. I. A. vádlott az általa alapított társasházkezelő és szolgáltató betéti társaság beltagjaként 2004. évtől 2010 októberéig terjedő időben 24 százhalombattai társasház közös képviseletét látta el. E minőségében a társasházak nevében eljárt. Közös képviselőként a társasház tulajdonostársainak közösségét jogügyletek során képviselte, továbbá vagyonkezelési jogosultsággal rendelkezett, melynek keretében az általa képviselt társas-házak vagyonát képező pénzeszközök, így a társasházak bankszámlája, és a társasházak részére hitelintézet által folyósított hitelösszeg felett is rendelkezett, valamint a társasházak pénzeszközeinek felhasználásáról, a közös tulajdonában álló helyiségeinek hasznosításáról – a társasház közgyűlésének jóváhagyásával, – rendelkezési joggal bírt.

I. rendű vádlott 2006 októberétől 2010 októberéig Százhalombatta Város Önkormányzatának képviselőtestületi tagja is volt.

Gy. I. A. I. rendű vádlott elhatározta, hogy a rendelkezésre bocsátott társasházi megtakarítások és bevételek egy részét saját céljára jogtalanul megszerzi, oly módon, hogy az általa kezelt társasházi folyószámlákról, illetve az általa és társai által készpénzben beszedett bevételekből nem kizárólag a társas-ház kiadásait teljesíti, hanem a pénzeszközök egy részét saját céljaira használja fel. A vádlott közös képviselői tevékenysége alatt, az általa képviselt társasházak sérelmére, folyószámláikról éveken át, rendszeresen, nagy-számú esetben jogosulatlan átutalásokat és készpénzfelvételeket eszközölt és a társasház tulajdonosai által – főként havi közös költség fizetése címén – eszközölt készpénzbefizetések egy részét saját céljaira használta fel, ezzel az általa kezelt társasházaknak kárt okozott.

2006. évtől önkormányzati képviselőként közvetlenül tájékozódott az érvényben lévő társasházakra kiírt önkormányzati támogatásokról. Így az önkormányzattól vissza nem térítendő támogatást igényelt. Hamis közgyűlési jegyzőkönyvek, jelenléti ívek benyújtásával a társasházközösség tagjainak tudta nélkül hiteleket vett fel. A társasház tulajdonosok felé hamis okiratokat, valótlan adatokat közölt a társasház költségvetéséről, bevételeiről és kiadásáról, tényleges teljesítéseiről, a kapott támogatások és felvett hitelek valós tartalmáról és összegéről. A megszerzett pénzek egy részét ténylegesen nem a társasházak felújítására, hanem saját célra fordította.

Az I. rendű vádlott rávette testvéreit, hogy alapítsanak a saját nevükre építőipari vállalkozásokat és bocsássanak ki fiktív számlákat, olyan munkálatok elvégzésének igazolásáról, melyeket valójában nem teljesítettek.

Több esetben a társasházak közös tulajdonú épületrészeit nem a társasház érdekében kezelte, e körben a társasházak tudta nélkül ingyenesen bérbe adta a közös helyiségeket és lakásokat. Avagy a bérbeadott közös helyiségek után járó bérleti díjat és közös költséget, illetve közös költséget a tulajdonként használt garázsok után nem, vagy nem a társasház részére szedte be, hanem saját céljaira fordította, egy esetben pedig a társasház közös helyiségét a társasház tudta nélkül értékesíteni próbálta, jóhiszemű harmadik személytől vételárat vett át.

Építőipari cégekkel, különböző felújítási munkákra vállalkozási szerződést kötött, viszont pénzügyi forrás nem állt a társasházak rendelkezésére, így a kivitelező cégeknek is jelentős károkat okozott.

I. rendű vádlott cselekményével összességében több százmillió forint kárt okozott.

Gy. I. A. I. rendű vádlottat a bíróság bűnösnek mondta ki 41 rendbeli – három esetben folytatólagosan, 33 esetben társtettesként és 4 esetben kísérletként elkövetett – csalás bűntettében, 18 rendbeli – 17 esetben folytatólagosan elkövetett – sikkasztás bűntettében, 2 rendbeli felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, valamint 69 rendbeli – 50 esetben folytatólagosan elkövetett – hamis magánokirat felhasználásának vétségében.

Ezért őt a bíróság – halmazati büntetésül – 4 év 2 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre, 5 év közügyektől és 8 év közös képviselői és gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól való eltiltásra ítélte, valamint több mint 500 millió forint vagyonelkobzást rendelt el.

Gy. I. II. rendű vádlottat a bíróság bűnösnek mondta ki 20 rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntettében, közokirat-hamisítás bűntettében és 20 rendbeli folytatólagosan és bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében. A bíróság a II. r. vádlottat 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett szabadságvesztésre és 5 év gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen I. rendű vádlott és védője enyhítésért nyújtott be fellebbezést.

A büntető ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik.