Idén is nagy számú fogalmazói állás vár betöltésre a hazai bíróságokon. Összesen 28 bírósági fogalmazói hely áll nyitva a jogi végzettségű fiatalok előtt a fővárosban és 9 megyében.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni az Országos Bírósági Hivatalba (OBH)  – a 1055 Budapest, Szalay utca 16. címre.

A pályázatok beérkezésének határideje 2020. február 28. (péntek) 14 óra.

A bíróságok évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben hirdetik meg a bírósági fogalmazói álláshelyeket. Ezek betöltéséhez a jelentkezőknek teljesíteniük kell a fogalmazói állás betöltéséhez szükséges felvételi vizsgát, amely két részből áll. Először egy írásbeli feladatsor vár a pályázókra, amelyben egy teszt, egy szövegértési és egy esszé feladat szerepel. Ezek elsősorban a pályázók kompetenciáinak feltárására irányulnak, általános jogi műveltségüket vizsgálják, illetve átfogó képet adnak fogalmazó, kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességükről.

Aki sikeres írásbeli vizsgát tett, később (2020. március 30.) a szóbeli vizsgán is megmérettetheti magát.

A felvételt nyert bírósági fogalmazók a 3 éves joggyakorlat ideje alatt helyi- és központi képzések keretében valamennyi ügyszakban gyakorlatot szereznek, így részt vesznek a büntető, a polgári, a közigazgatási és munkajog területén az első- és másodfokú bírói munkában, de megismerik a cégbíróság munkáját, az ügyfélszolgálati irodák, kezelőirodák működését, határozat-tervezeteket szerkesztenek, jegyzőkönyvet vezetnek a tárgyalásokon.

Munkájuk során a fogalmazók olyan szakmai ismereteket szerezhetnek, amelyek nagyban hozzájárulnak a szakvizsgák sikeres teljesítéséhez. Emellett a hivatást betöltők részt vesznek az ügyfélfogadási napokon, ahol beadványokat szerkesztenek, és eljárásjogi ismeretekkel segítik a jogkereső állampolgárokat. Lehetőségük van külföldi ösztöndíjprogramokban és tanulmányutakon is részt venni, amelyek nem csak szakmai tudásuk, hanem nyelvi ismereteik bővítésére is kiváló alkalmat biztosítanak.

A bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzat (3/2016. (II.29.) OBH utasítás) arra kívánja ösztönözni a pályázókat, hogy minél több időt töltsenek el a bíróságokon szakmai gyakorlaton. Ennek érdekében, egységessé vált az egyetemek által kötelezően előírt, és az ezen túlmenően, a bíróságokon önként teljesített szakmai gyakorlatok pontozása is.

A szabályzat alapján a nemzetközi vagy a bíróság által, országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért helyezés vagy különdíj, valamint az OTDK-n kapott különdíj is többletpontot jelent. 

Az idegen nyelvismeret értékelésére, a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelettel azonos módon kerül sor. Fontos kiemelni, hogy bár a jövőben a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga után is jár többletpont a pályázók részére, e többletpont(ok) beszámítására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített példányát is csatolja a pályázatához.

A jelentkezés feltételeiről és a felvételi eljárásról, versenyvizsgáról részletes információk a www.birosag.hu weboldalon, az Életpálya – Pályázatok – Bírósági fogalmazói felvételi menüpontban érhetők el.