Eltörölték Romániában a bírák, a törvényhozók a diplomaták és a pilóták különnyugdíját – a román képviselőház ellenszavazat nélkül fogadta el az erről szóló törvénytervezetet. A legfelsőbb bíróság alkotmányossági óvást emel a rendelkező törvény ellen.

Romániában a bírák, ügyészek és bírósági jegyzők az igazságszolgáltatás megbénítását helyezték kilátásba, mert a parlament megfosztotta őket szolgálati nyugdíjuktól, amelyre szerintük a pálya kötöttségei miatt és függetlenségük szavatolása érdekében jogosultak. Álláspontjukat az alkotmánybíróság egy 2010-ben hozott határozata is alátámasztja: akkor a taláros testület leszögezte, hogy a magisztrátusok kivételezett jogállását nem csak törvény, hanem az alkotmány is garantálja.

A január 28-i ülésen több képviselő is aggályát fejezte ki, hogy a szerzett jogok eltörlése alkotmányellenesnek fog bizonyulni, a plénum azonban elvetette a tervezet szakbizottsági újratárgyalását.

A legfelsőbb bíróság alkotmányossági óvást emel a rendelkező törvény ellen. Az erről szóló döntést január 29-én egyhangúlag szavazta meg a Legfőbb Semmítő- és Ítélőszék közgyűlésén jelen lévő 108 bíró. Óvásukat a bírák és ügyészek szakmai szerveként működő Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) is “határozottan” támogatja. Az óvás nemcsak a bírák és ügyészek szolgálati nyugdíjának eltörlésére, hanem a törvény egészére kiterjed, mivel a legfőbb instancia szerint a törvény nemcsak a magisztrátusok függetlenségének alkotmányos elvét, hanem a diszkrimináció tilalmát is sérti.

A helyhatósági és parlamenti választásokra készülő Romániában a pártok egymásra licitálva próbálnak politikai hasznot húzni abból, hogy az emberek többsége által méltánytalannak tartott extra juttattatások eltörlését kezdeményezik.

A Román Országos Nyugdíjpénztár szerint 2019 végén 3878 volt bíró és ügyész kapott átlagosan 1 millió 321 ezer forintnyi, 840 volt diplomata átlagosan 388 ezer, 792 volt parlamenti tisztviselő átlagosan 320 ezer, 1800 bírósági jegyző átlagosan 310 ezer forintnyi különnyugdíjat, amelynek mértékét nem járulékbefizetéseik, hanem az illető ágazat számára hozott speciális jogszabályok alapján határozták meg. Románia tavaly mintegy 635 milliárd forinti összeget fordított a különnyudíjakra.