Az ügyészség egy, a fogyasztók körében népszerű utazási iroda általános szerződési feltételeit támadta eredményesen. A Fővárosi Főügyészség keresete alapján a Fővárosi Törvényszék részben már elsőfokon jogerőre emelkedett döntésével az általános szerződési feltételek támadott pontjainak túlnyomó többségét tisztességtelennek ítélte, egy kivétellel. Később azonban a Fővárosi Ítélőtábla ezen pont semmisségét is megállapította.

A Fővárosi Törvényszék megállapításai szerint több kikötés is az utazási iroda kártérítési kötelezettsége alóli jogszabálysértő, tisztességtelen mentesülést tesz lehetővé. Ilyen például az, hogy a fogyasztó kártérítési kérelmének benyújtására nyitva álló 8 napos határidő indokolatlanul rövid, vagy az, hogy a fogyasztót terheli a jegyzőkönyv felvétele elmulasztásának jogkövetkezménye, noha a jegyzőkönyv elkészítése egyébként az utazási iroda, illetve képviselőjének a kötelezettsége. Tisztességtelenül korlátozza a fogyasztói igényérvényesítési lehetőségét az is, hogy a felek jogvita esetére alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A másodfokú eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség által fenntartott ügyészi fellebbezés alapján megállapította a tisztességtelenségét annak a kikötésnek is, amellyel az utazó kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést. Ez azért tisztességtelen, mert annak alapján nem azonosíthatók egyértelműen a fogyasztók által megismert kikötések, illetve mert az abban foglalt nyilatkozat olyan biztosítási szerződésre vonatkozik, amely nem kapcsolódik szükségszerűen az utazási szerződéshez, annak nem része. A fogyasztótól megkívánt ilyen nyilatkozat összeegyeztethetetlen az utazási szerződés rendelkezéseivel és a nyilatkozat rendeltetésével, mivel – előre meghatározott módon, kötelező jelleggel – egy másik általános szerződési feltétel megismerésére vonatkozik, a szerződéskötés valós körülményeitől függetlenül.