2021. március 15. napján módosulnak a VH01 és VH10 számú ÁNYK űrlapok, így az űrlapokat a törvény által a Kúria hatáskörébe utalt elsőfokú ügyekben hozott határozatok végrehajtásának elrendelése céljából is be lehet nyújtani.

A közigazgatási bíróságok hatásköri átalakításával összefüggésben egyes ügyek elbírálása elsőfokú bíróságként a Kúria előtt történik, így az ott hozott határozatok végrehajtásának elrendelése a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján szintén a Kúria feladata.

A módosított űrlapok 2021. március 15. napján kerülek publikálásra – ITT elérhetőek.