Lengyelország alkotmánybíróságának írásos indoklása alapján lépett hatályba idén az a jogszabály, amely tiltja a terhesség-megszakítást abban az esetben is, ha a magzatnál egészségügyi rendellenességet vagy egyéb deformitásokat állapítanak meg. Felmérések szerint az elvégzett abortuszok 98 százalékára azért került sor, mert a magzat nem volt egészséges.

Lengyelország január végén léptette hatályba azon rendkívül szigorú szabályozását, miszerint a vélhetően súlyos egészségkárosodással születendő gyermek esetében sem jogszerű a terhesség-megszakítás. A lengyel alkotmánybíróság álláspontja értelmében: alkotmányellenes a gyógyíthatatlan beteg, deformált magzatokra vonatkozó terhesség-megszakítás. 

A hatályba lépett törvénymódosítás eredményeként a magzat művi vetélésére kizárólag az anya közvetlen életveszélye, valamint a szexuális erőszakot elszenvedő áldozat bűncselekménnyel összefüggésben megfogant magzata adhat jogalapot.

Az alkotmánybíróság az alkotmányellenességet megállapító írásos indokolásában kifejtette, hogy „az emberi és állampolgári jogok az ember természetes és kisajátíthatatlan méltóságából erednek”, továbbá, hogy „az emberi élet a fejlődésének minden szakaszában értéket jelent, a születés előtti szakaszban, emberi lényként pedig élethez való joggal rendelkezik. A gyógyíthatatlan betegség ténye önmagában nem jogosíthat fel a terhesség-megszakításra.

Az idén januárban hatályba lépett szigorú jogszabály az 1993 óta érvényben lévő lévő magzati élet védelméről rendelkező törvényt módosította, amely a beteg magzatok esetében a terhesség bármely fázisában lehetővé tette a művi abortuszt.

De vajon kötelezhető-e egy anya arra, hogy világra hozza gyermekét, amennyiben a terhessége alatt olyan rendellenességekkel kénytelen szembesülni, amelyek miatt a gyermek születését követően várhatóan egyáltalán nem lesz képes önálló életet élni?

„Azok a nők, akik megtudják, hogy a gyermekük gyógyíthatatlan betegségben szenved, hogy a csecsemőjük egy vagy két nappal, vagy egy évvel a születése után meg fog halni, hogy esélye sem lesz a normális életre, és hogy ez az élet szenvedésekből és kórházi kezelésekből áll majd, súlyos pszichiátriai tüneteket mutatnak – az öngyilkossági gondolatokat is beleértve. Képtelenek elképzelni, hogy végig kell nézniük gyermekük szenvedését. Mi ebben a szakaszban hajtjuk végre az abortuszt, az anyák egészségét, adott esetben életét fenyegető veszély miatt” – nyilatkozta az új szabállyal összefüggésben egy lengyel nőgyógyász-szakorvos.

A jogállamisági viták kereszttüzében álló Lengyelországban közfelháborodást keltett az új törvény, napokig tartó demonstráció söpört végig az országon, amelyen a lakosság, életvédő civil szervezetek, valamint az abortusztilalmat-ellenző szervezetek képviselői egyaránt felvonultak. A tüntetéshullám nem vezetett eredményre, a törvény hatályban maradt, annak ellenére, hogy korábban már az Európai Parlament is leszögezte: az abortuszhoz való jog „de facto” lengyelországi betiltása nők életét sodorhatja veszélybe.

A Parlament továbbá aggályosnak vélte, hogy az abortuszjogok korlátozása nyomán pusztán a nem biztonságos terhesség-megszakítások és az illegális abortuszok száma fog jelentősen megnövekedni. A képviselők bírálták továbbá azon körülményt, hogy a döntést megfelelő nyilvános vita nélkül, a koronavírus-járvány miatti korlátozások idején hozták meg. Az Unió álláspontja szerint “Lengyelországban többé nem biztosítottak a nők alapvető jogai, így reagálni kell a jogállamiság rendszerszintű összeomlására”.

Lengyelországban az abortuszt egy 1993-ban elfogadott törvény szabályozza, amely a korábbi, megengedőbb szocialista szabályozást váltotta fel. A törvénymódosítást megelőzően az abortusz három esetben volt engedélyezett – ha az anya élete veszélyben van, amennyiben nemi erőszak eredményeként fogant a magzat, illetve akkor, ha a magzat súlyos és visszafordíthatatlan egészségkárosodásban szenved.

A lengyel magzati élet védelméről rendelkező jogszabály ma a világ egyik legszigorúbb abortusztörvényének mondható. Az elfogadott módosítás teret biztosít a nők önrendelkezési jogai korlátozásának, mivel a hatályba lépett rendelkezések értelmében egy anyának akkor is világra kell hoznia gyermekét, ha az beteg és akár élete végéig súlyos szenvedésnek lesz kitéve.

Évről-évre növekszik az abortuszok száma

Statisztikai adatok azt mutatják, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a Lengyelországban elvégzett terhességmegszakítások száma: 2000 és 2010 között a hétszázat sem érte el az éves esetek mennyisége, azonban 2015-től kezdődően évente több, mint ezer abortuszra került sor. Az elemzők becslései azt mutatják, hogy évente legalább tízezer illegális terhességmegszakítást végeznek az orvosok, de akár a százötvenezret is elérheti az ilyen esetek száma.