Az uniós jog jelenlegi állása szerint az online platformok üzemeltetői maguk főszabály szerint nem közvetítik a felhasználóik által jogellenesen, online elérhetővé tett szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat. Mindazonáltal ezen üzemeltetők a szerzői jog megsértésével ilyen közvetítést végeznek, ha a platformok puszta rendelkezésre bocsátásán túl közreműködnek abban, hogy e tartalmakat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-682/18. sz. Youtube és a C-683/18. sz. Cyando egyesített ügyekben hozott ítélet

Az első ügy (C-682/18) alapjául szolgáló jogvitában Frank Peterson, egy zenei producer, a német bíróságok előtt a YouTube és képviselője, a Google ellen folytat pert több olyan hangfelvételnek a YouTube-on 2008-ban történt online elérhetővé tétele tárgyában, amelyeken állítása szerint különböző jogokkal rendelkezik. Ezen online elérhetővé tételt e platform felhasználói az ő engedélye nélkül végezték. Sarah Brightman művész „A Winter Symphony” albumának számairól, valamint a „Symphony Tour” turnéjának koncertjei során felvett magáncélú hangfelvételekről van szó.

A második ügy alapjául szolgáló jogvitában (C-683/18) az Elsevier kiadó a német bíróságok előtt a Cyando ellen folytat pert különböző olyan műveknek a Cyando „Uploaded” tárhely- és fájlmegosztó platformján 2013-ban történt online elérhetővé tétele tárgyában, amelyeken az Elsevier kizárólagos jogokkal rendelkezik. Ezen online elérhetővé tételt e platform felhasználói az ő engedélye nélkül végezték. A „Gray’s Anatomy for Students”, az „Atlas of Human Anatomy” és a „Campbell-Walsh Urology” című művekről van szó, amelyek megtekinthetők voltak az Uploadeden a rehabgate.com, az avaxhome.ws és a bookarchive.ws linkgyűjteményeken keresztül.

Az e két jogvitában eljáró Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) több kérdést terjesztett előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé annak érdekében, hogy a Bíróság pontosítsa többek között az online platformok üzemeltetőinek felelősségét az e platformokon azok felhasználói által jogellenesen, online elérhetővé tett, szerzői jogi védelem alatt álló műveket illetően.

E felelősséget a Bíróság az alapügyek tényállásának idején alkalmazandó, a szerzői jogról szóló 2001/29 irányelv, az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31 irányelv, valamint a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48 irányelvből eredő rendszer alapján vizsgálta. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések nem érintik az ezen időszakot követően hatályba lépett, a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló 2019/790 irányelvvel4 bevezetett rendszert. 

A nagytanácsban hozott ítéletében a Bíróság többek között úgy ítélte meg, hogy az uniós jog jelenlegi állása szerint az online platformok üzemeltetői maguk nem közvetítik a nyilvánossághoz a felhasználóik által jogellenesen, online elérhetővé tett szerzői jogi védelem alatt álló tartalmakat, kivéve ha ezen üzemeltetők a platformok puszta rendelkezésre bocsátásán túl közreműködnek abban, hogy ilyen tartalmakat a szerzői jog megsértésével a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyenek. Egyébiránt a Bíróság úgy ítéli meg, hogy ezen üzemeltetők az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31 irányelv értelmében mentesülhetnek a felelősség alól, feltéve hogy nem játszanak olyan tevőleges szerepet, amely révén tudomással bírnak a platformjukra feltöltött tartalmakról, vagy azokat ellenőrzik.