A hallgatók tudatos szellemi tulajdon kezelését erősítő és szemléletformáló együttműködésbe kezd a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), valamint a kecskeméti Neumann János Egyetem (NJE).

A megállapodás célja, hogy a hallgatók is felelősen gondolkodjanak a szellemi tulajdonról, felismerjék, hogy a saját karrierlehetőségeiket és a nemzetgazdaságot is erősítik, ha megfelelő oltalmakat szereznek alkotásaikra, újításaikra.

A Miskolci Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem után a Neumann János Egyetem a következő felsőoktatási intézmény, amellyel együttműködési megállapodást kötött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A cél ezúttal is az, hogy az egyetemisták tudatosabban kezeljék a létrehozott szellemi tulajdonukat és megtanulják, hogyan tudják azokat hasznosítani. Az NJE vezetősége is tudatában van annak, hogy a diákok olyan tudást szereznek, ami később a nemzetközi piacon is fontos lesz, ráadásul az egyetemi szintű oltalomszerzés az intézménynek is újabb forrásokat jelenthet.

A megállapodás részeként az SZTNH közreműködik a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában (többek között választható tantárgy keretében), a szakmai módszertani fejlesztésekben; az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói és egyéb munkatársai szellemi tulajdoni tudatosságának növelésében, illetve támogatja az egyetem kreatívipari tevékenységét. Emellett a felek a hazai innovációs potenciál erősítése, a kutatás-fejlesztés és a technológiamenedzsment színvonalának fejlesztése érdekében közös kiadvány- és konferenciaprojektek, inkubációs és akcelerációs programok megvalósításában is részt vesznek.

“A hazai és a nemzetközi piacon való versenyképes jelenlét elengedhetetlen alappillére a szellemitulajdon-védelem, enélkül minden alkotás és terv ki van téve a másolás vagy a lopás veszélyének. A szellemi tulajdon kezelésében bátor és innovatív megközelítésre van szükség, ami egyszerre ösztönzi, védi és hasznosítja az egyetemen létrejövő új tudást. Ehhez támaszt és garanciát nyújthat az SZTNH szakmai támogatása” – hangsúlyozta a megállapodás kapcsán Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke.

“Egyetemünk számára kulcsfontosságú, hogy az oktatóink és hallgatóink által elért kutatás-fejlesztési és innovációs eredményeket, valamint az akadémiai alaptevékenységünk során keletkezett értékeket megfelelő szakmai, jogi védelemben tudjuk részesíteni. Ahhoz, hogy nemzetközi szinten is sikeres és versenyképes teljesítményt tudjunk elérni, elengedhetetlen, hogy mindennapi munkánkba is beépítsük és az egyetemi polgárok körében is tudatosítsuk a szellemi tulajdonvédelem szempontjait. Ehhez tud szakmai és módszertani támogatást nyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával kötött együttműködési megállapodás” – mondta Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora.

Az SZTNH tervei között szerepel, hogy további felsőoktatási intézményekkel is hasonló megállapodásokat köt, hogy valóban minél több hallgatóban és oktatóban váljon tudatossá a szellemitulajdon-védelem fontossága.