Az Alkotmánybíróság által már megsemmisített jogszabály tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján bírói döntés ellentétes az Alaptörvénynek a jogbiztonság elvéből fakadó követelményével – szögezi le az Alkotmánybíróság IV/949/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla összbüntetés tárgyában hozott támadott végzéseit.

Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó összesen öt, végrehajtandó szabadságvesztés büntetést tartalmazó jogerős ítélet összebüntetésbe foglalására tett indítványt, amelyek közül a törvényszék csak kettőt foglalt összbüntetésbe, azokat, amelyek a hatályos büntető törvénykönyv hatálybalépése után emelkedtek jogerőre.

Az ítélet indokolása a korábbi bírói gyakorlatra hivatkozott, amely egységes volt abban, hogy amennyiben az összbüntetésbe foglalandó alapítéletek közül akár csak egy is az összbüntetésbe foglalás szabályait módosító rendelkezés hatálybalépését követően emelkedett jogerőre, akkor az új szabályokat kell alkalmazni: nem foglalható összbüntetésbe a korábban már összbüntetésbe foglalt büntetés. Jelen esetben az összbüntetési indítványban szereplő ítéletek közül három alapítéletben kiszabott büntetést korábban már összbüntetésbe foglaltak, így az ítélet indokolása szerint nem volt lehetőség azok ismételt összbüntetésbe foglalására.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok az Alkotmánybíróság által már megsemmisített jogszabály tartalmával egyező bírói gyakorlat alapján hozott, egyúttal az Alkotmánybíróság bíróságokra is kötelező határozatával összhangban nem álló döntést hoztak, amely így ellentétes az Alaptörvénynek a jogbiztonság elvéből fakadó követelményével. Az indítványozó összbüntetési kérelme alapján folyt összbüntetési eljárásban az indítványozóra nézve hátrányos tartalmú, helyzetét elnehezítő szabályok alkalmazására a visszamenőleges hatály tilalmát sértő módon került sor, így az Alkotmánybíróság a támadott döntéseket megsemmisítette.