MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 146. szám
2021. augusztus 2.

23/2021. (VIII. 2.) MNB rendelet
A forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából 5 forintos címletű érmék kibocsátásáról

13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

1527/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság 2021. évi jogállamisági jelentéséről

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

1529/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1530/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A Szigetszentmiklós, Bucka városrészben építendő új református általános iskola építésének előkészítéséhez szükséges támogatásról

1531/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről szóló 2056/2020. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

1532/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 azonosító számú, „Zimány Ivóvízminőség-javító Program” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1533/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 azonosító számú, „Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése” című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, „Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

1534/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

43/2021. (VIII. 2.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről

44/2021. (VIII. 2.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról

45/2021. (VIII. 2.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 147. szám
2021. augusztus 3.

457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról

458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

409/2021. (VIII. 3.) KE határozat
Városi cím adományozásáról

1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

1537/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében a „Közutak rekonstrukciója” programelem megvalósításáról

1538/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az AUTOLIV Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

1539/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00028 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Oldon” című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1541/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program VP3-3.2.1-21 kódszámú, „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című felhívásban való részvételéhez való hozzájárulásról

1542/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program VP3-17.1.1-16 azonosító számú, „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 148. szám
2021. augusztus 4.

459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről

1544/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal tevékenységét segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről

1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1549/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 149. szám
2021. augusztus 5.

461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

465/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

9/2021. (VIII. 5.) PM rendelet
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

1550/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
Dabas városban infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

1552/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

1553/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Sárvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

1554/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

1555/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

1556/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamos energia ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

1557/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő földgáz-ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

1559/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

1560/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

1561/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 150. szám
2021. augusztus 6.

468/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről

470/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel, a nemzetgazdaság stabilitásának fenntartása érdekében a személyijövedelemadó-bevallási tervezet összeállításához és a hatékony ellenőrzéshez szükséges adatokról

471/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény rendelkezésének veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

472/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

473/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

474/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény eltérő alkalmazásáról

475/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet
A GINOP Plusz-3.2.1-21 munkaerőpiaci program végrehajtásához szükséges rendelkezésekről

25/2021. (VIII. 6.) BM rendelet
A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről

34/2021. (VIII. 6.) EMMI rendelet
Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosításáról

1564/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból hazánknak járó források kapcsán kialakult helyzetről

1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről

46/2021. (VIII. 6.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 151. szám
2021. augusztus 9.

476/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

26/2021. (VIII. 9.) BM rendelet
Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankjáról, valamint rendfokozati vizsgájáról

27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról

410/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

411/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről

412/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

413/2021. (VIII. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1566/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében a UPR Munkacsoport részére benyújtandó 3. magyar nemzeti jelentés jóváhagyásáról

1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről

1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról

1570/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00033 azonosító számú, “Esélyt Mindenkinek… avagy biztos alapokon Újvárfalván” című projekt támogatásának növeléséről

1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, “A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

1572/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.2.2-17-2017-00021 azonosító számú, “Intézményi férőhely kiváltás – Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi, Somlyói u. 2/a telephely” című projekt támogatásának növeléséről

1573/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark további fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 152. szám
2021. augusztus 11.

478/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

479/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Cronus Tömegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

480/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet
Az Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről

24/2021. (VIII. 11.) MNB rendelet
“Az égig érő fa” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

27/2021. (VIII. 11.) AM rendelet
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról

15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet
A katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről

16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet
Egyes honvédelmi ösztöndíjakról

17/2021. (VIII. 11.) HM rendelet
A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

25/2021. (VIII. 11.) AB határozat
Az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény megállapításáról

26/2021. (VIII. 11.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról

414/2021. (VIII. 11.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

415/2021. (VIII. 11.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1574/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (IV. ütem)

1575/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
COVID-19 elleni védekezéshez szükséges eszközök Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő adományozásáról

1576/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1577/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes egyházi beruházások támogatásáról

1578/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásáról

1579/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A balatonfűzfői parti sétány védművel történő biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

1581/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról

1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 – 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről

1583/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A miskolci volt MSZMP pártszékház elbontásáról és a felszabaduló terület hasznosításáról

1584/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

1586/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, “MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével” című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához szükséges egyes intézkedésekről

1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1589/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00126 azonosító számú (“Eötvös József Főiskola energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

1590/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról

1592/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 153. szám
2021. augusztus 13.

481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

483/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

486/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

487/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

490/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

1593/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat
Védelmi ipari fejlesztéshez szükséges állami kezességvállalásról

1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozat
A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 154. szám
2021. augusztus 16.

493/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar–Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás kihirdetéséről

494/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
A magyar–román határszakaszon Elek–Ottlaka és Dombegyház–Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

495/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Egyes kulturális beruházásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

496/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

28/2021. (VIII. 16.) BM rendelet
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról

35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet
Egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

416/2021. (VIII. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

417/2021. (VIII. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A hazai szőlő-bor ágazatot támogató kormányzati intézkedésekről

1596/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Tokaji Életpálya Programról

1597/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról

1599/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok, valamint egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról

1600/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Egyes kulturális célú beruházások előkészítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról

1601/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A magyar–román határszakaszon Elek–Ottlaka és Dombegyház–Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek területén lévő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a kialakításukhoz szükséges intézkedésekről

1602/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat módosításáról

1603/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

1604/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról

47/2021. (VIII. 16.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 155. szám
2021. augusztus 18.

499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról

502/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról

26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról

28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet
A családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet
A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról

1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 elfogadásáról

1606/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Magyarország Űrstratégiája elfogadásáról

1607/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatoknak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról

1608/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető licenc képzéssel végezhető háziorvosi alapellátási feladatokról

1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

1610/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az Erdélyi Református Egyházkerület intézményfejlesztésének és beruházásainak, valamint a Sapientia Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról

1611/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

1612/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztésekről, valamint a szükséges beruházások támogatásáról

1613/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

1614/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A KEHOP-3.3.0-15-2021-00010 azonosító számon benyújtott, „Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés” megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról

1615/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról

1616/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

1617/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról