Meghatározta az egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2022 és 2026 közötti finanszírozását hétfőn az Országgyűlés. A képviselők elfogadták a felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által jegyzett törvényt.


A parlament 115 igen, 28 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadta el a jogszabályt, mely felhatalmazza az innovációs minisztert, hogy pénzügyi kötelezettséget vállaljon a felsőoktatási közfeladatot felsőoktatási intézmény útján ellátó alapítványok felé. Az illetékes miniszter hosszú távú, tizenöt-huszonöt, valamint három-hat évre szóló megállapodásokat köt az alapítványokkal.

A most elfogadott törvény táblázatos formában határozza meg, mekkora állami támogatásból gazdálkodhat a 21 alapítvány a következő években. Összesítve mintegy 1700 milliárd forintos összegről van szó, a legtöbb pénzt a vidéki tudományegyetemeket fenntartó alapítványok kapják.

Az elfogadott összegek magukban foglalják az alapítvány és az általa fenntartott felsőoktatási intézmény közfeladatainak finanszírozását, különösen a működési feltételek biztosítását és az oktatás finanszírozását.

A biztosított támogatás különböző részekre oszlik. Az alaptámogatás alapja az állami ösztöndíjas hallgatói létszám, a minőségi támogatás a minősítéssel rendelkező oktatói és kutatói létszámtól függ, az infrastruktúra-támogatás alapja a felsőoktatáshoz kapcsolódó hasznos beépített ingatlan mérete. A kiemelt felsőoktatási ágazati célokhoz kapcsolódó támogatás alapja “a nemzetköziesítés, tehetséggondozás, sport és társadalmi felzárkóztatás, valamint további egyedi célok megvalósítása”. Ugyancsak elkülönülnek a hallgatói juttatások.

A törvénnyel a magyar állam két ingatlant juttat ingyenesen a Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozatának, azaz a Johannita Rend Magyar Tagozatának. A IX. kerület Kinizsi utca 22. szám alatti, 293 négyzetméteres ingatlanban a rend központját alakíthatják ki, amely az irodai és kulturális tevékenységek színhelyéül szolgál majd. A XI. kerületi Bartók Béla út 132. szám alatti, 304 négyzetméteres ingatlanban a Johannita Segítő Szolgálat központja jöhet létre, abban otthonápolási bemutató- és oktatóközpontot alakítanak ki.

A jogszabály az áldozatsegítési támogatások személyhez szorosan kötődő jellege miatt rögzíti, hogy a támogatásokat nem lehet örökölni, így ha az elhunyt támogatottat visszatérítési kötelezettség terheli, a kötelezettség nem száll át az örökösére.

A Magyar Falu Programmal összefüggésben eltöröltek néhány összeférhetetlenségi szabályt. Ezt azzal indokolták, hogy 2000 fő alatti településeken a kisboltoknak nyújtott állami támogatást több esetben azért nem tudják igénybe venni az érintettek, mert a bolt üzemeltetője a polgármester vagy a hozzátartozója tulajdonában lévő gazdasági társaság. Az eddig hatályos törvény szerint azonban ők nem pályázhattak. Az indoklás szerint ez aránytalan sérelmet jelent a településnek, mert sok esetben nincs más kisbolt a településen.

A törvény azt is megengedi, hogy a magánvádló ezentúl ne jelenjen meg a tárgyaláson, hanem helyette és nevében jogi képviselő járjon el.