MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 1. szám
2022. január 3.

1/2022. (I. 3.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

1/2022. (I. 3.) MK rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról

1/2022. (I. 3.) ME határozat
Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról és az Országos Atomenergia Hivatal elnökének kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 2. szám
2022. január 7.

2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet
Egyes eljárási szabályok módosításáról

3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet
Az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól

4/2022. (I. 7.) Korm. rendelet
A játékosügynöki tevékenységről

1/2022. (I. 7.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

2/2022. (I. 7.) MK rendelet
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásával összefüggő hitelezői tájékoztatásról szóló 1/2022. (I. 3.) MK rendelet módosításáról

1/2022. (I. 7.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos módosításáról

1/2022. (I. 7.) EMMI rendelet
A játékosügynöki tevékenység bejelentése esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

1/2022. (I. 7.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

1/2022. (I. 7.) ITM rendelet
A 2022. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről

2/2022. (I. 7.) ITM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek szervezeti változásokkal összefüggő módosításáról

1/2022. (I. 7.) AB határozat
Az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozata helybenhagyásáról

1/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről

2/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói felmentésről

3/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói kinevezésről

4/2022. (I. 7.) KE határozat
Bírói kinevezésről

5/2022. (I. 7.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről

6/2022. (I. 7.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1001/2022. (I. 7.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1002/2022. (I. 7.) Korm. határozat
A Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 3. szám
2022. január 11.

1/2022. (I. 11.) IM rendelet
A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról

2/2022. (I. 11.) IM rendelet
A közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

3/2022. (I. 11.) IM rendelet
Az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

7/2022. (I. 11.) KE határozat
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kitűzéséről

8/2022. (I. 11.) KE határozat
Országos népszavazás időpontjának kitűzéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 4. szám
2022. január 12.

5/2022. (I. 12.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos egyéb intézkedésekről

1/2022. (I. 12.) NVTNM rendelet
A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

1/2022. (I. 12.) PM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő rendeletek módosításáról

9/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

10/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

11/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

12/2022. (I. 12.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1003/2022. (I. 12.) Korm. határozat
A Ghánai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 5. szám
2022. január 14.

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

7/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról

9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatásáról

10/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2022. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan a figyelembe vehető csoportlétszámok csökkentésével megvalósuló bérfejlesztésről

11/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

12/2022. (I. 14.) Korm. rendelet
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

1/2022. (I. 14.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról

1/2022. (I. 14.) AM rendelet
Az agrárgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és az agrárgazdasági szaktanácsadási rendszerről

2/2022. (I. 14.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú módosításáról

3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

4/2022. (I. 14.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

1004/2022. (I. 14.) Korm. határozat
A közszféra egyes területei béremeléséhez nyújtott támogatásról

1005/2022. (I. 14.) Korm. határozat
Az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tekintetében a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezését szolgáló támogatás biztosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 6. szám
2022. január 17.

2/2022. (I. 17.) HM rendelet
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet módosításáról

2/2022. (I. 17.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról