Október 13-án hatályba léptek a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos költségtérítésre vonatkozó módosult rendelkezések.

A Kormány az Európai Bizottsággal az információszabadságra vonatkozó egyeztetéseket követően két jogszabály módosítását kezdeményezte a jogalkotó előtt.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 29. § (3) bekezdése értelmében adatigénylés teljesítéséért a közfeladatot ellátó vagy közpénzzel gazdálkodó szerv költségtérítést állapíthat meg, amelyre irányadóan a részletszabályokat a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet (Költségrendelet) tartalmazza.

A módosító 382/2022. (X.10.) Korm.rendelet október 13-án lépett hatályba.

A módosult rendelkezéseket a Magyar Közlöny 163. száma, a 2022. október 10-én kihirdetett közlönyállapot tartalmazza.

A módosítás a korábbi szabályozás szerinti, a munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételére vonatkozó költségtérítés lehetőségét a szabályozásból kiemeli – ezt a továbbiakban teljes egészében az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv (adatgazda) viseli.

A módosítás a fennmaradó költségelemek (pl. iratmásolás, kézbesítés költsége) tekintetében is újítást vezet be, mely szerint a jogalkotó egy alsó illetve felső költséghatárt is meghatározott. Ennek értelmében a Költségrendelet a legalacsonyabb összeg mértékét az Infotv. 29. § (3) bekezdése alapján 10 000 forintban, a legmagasabb összeg mértékét pedig 190 000 forintbanban állapítja meg.

Kiemelendő, hogy a jövőben is csak a ténylegesen felmerülő – azaz a tényszerűen igazolható – költségek megtérítésére van lehetőség.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a költségtérítés megállapítása továbbra sem kötelező, erre csak akkor kerülhet sor, ha az adatgazda a költségtérítés megállapítására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett dönt – ez esetben az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

A jogszabály-módosítással kapcsolatban az adatvédelmi hatóság (NAIH) azt javasolja, hogy a módosítás hatályba lépését követően még folyamatban lévő – korábban már megállapított, azonban még meg nem fizetett, illetve vitatott – költségtérítés követelésétől a közfeladatot ellátó szervek tekintsenek el az egységes jogalkalmazói gyakorlat érdekében.