Közel három hónapja léptek hatályba a peres eljárások gyorsítását célzó módosító rendelkezések. A rugalmasabb permenet és a perkoncentráció elvének hatékonyabb érvényesülése érdekében bevezetett változások elsősorban a személyi állapotot érintő (így a szülői felügyelettel kapcsolatos és a kapcsolattartási perek, a házassági bontóperek), valamint a határon átnyúló elemmel bíró családjogi pereket érintik.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) különleges eljárásokat érintő módosítását a 2022. évi XXIV. törvény vezette át, amely a polgári peres eljárások ésszerű határidőn belül történő befejezését hivatott biztosítani, mivel azok elhúzódása gyakorta okoz komoly érdeksérelmet a peres felek számára.

A módosítások szeptember 1-jével léptek hatályba az alábbiak szerint:

  • A házassági bontóperek esetében az új rendelkezések lehetőséget biztosítanak a bíró számára, hogy a perfelvételt lezáró tárgyalást követően az érdemi tárgyalási szakot azonnal megkezdje.
  • A perfelvételi szak gyorsabb lezárása érdekében a módosítás lehetővé teszi, hogy a bíróság a perfelvételi tárgyalásokat több tárgyalási napra is kitűzze. Ez a rendelkezés irányadó a személyi állapotot érintő pereken túl a további peres eljárásokban is.
  • Azokban a perekben, amelyekben kiskorú gyermeket érintő döntés születhet az általános ügyintézési határidő 30 napról 15 napra csökken. Mindemellett a tárgyalás kitűzésére irányadó határidők is rövidülnek – a korábbi 4 hónapos határidő helyett a bírónak 2 hónapon belül kell a tárgyalást kitűznie.
  • A kiskorú gyermek érdekében elrendelhető lesz az ideiglenes intézkedés abban az esetben is, ha az ideiglenes intézkedésre okot adó általános feltételek egyébként hiányoznak. Az e tárgykörben való döntésre nyitva álló határidők szinten lerövidülnek: az ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában a bíróságnak a kérelemnek a bírósághoz érkezésétől számított 30 napon belül döntenie kell az akkor rendelkezésre álló adatok alapján.