Január 1-jével több ponton is változott a versenytörvény – amint arról a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is beszámolt közleményében. A módosítások eredményeképpen a GVH új eszközzel segítheti a vállalkozások önkéntes jogkövetését, az összefonódás-ellenőrzés rendszere pedig a cégek adminisztratív terheinek csökkentése és a hatékonyabb ellenőrzés irányába módosul. “A GVH emellett vizsgálati jogkört kap a digitális platformszolgáltatókra vonatkozó, új uniós szabályozás (DMA) betartásában” – emeli ki Solt István, az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője.

A módosítások közül némelyik látszólag nem hoz jelentős változást, bár nem lebecsülendő a jelentősége. Ilyen például az a szabály, amely szerint ahhoz, hogy a versenykorlátozás tilalma alóli csoportos mentesülés, amelyet a Kormány határoz meg, ne vonatkozzon a versenykorlátozó megállapodásra, most már az is elég, ha a megállapodás hatása önmagában is, az érintett piacon érvényesülő hasonló megállapodások hatása nélkül, alkalmas arra, hogy ne valósuljanak meg az egyébként mentesülést eredményező körülmények.

A vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére vonatkozó egyes részletszabályok és küszöbszámok hosszas előkészítést követően várt módosítása is megvalósult. Az előkészítés része volt, hogy 2022 nyarán a GVH a versenytörvény 2022. januári módosítása nyomán nyilvános konzultációt tartott az új, hatósági bizonyítvánnyal zárult összefonódás-bejelentésekben azonosított érintett piacok közzétételével kapcsolatos közleményének tervezetéről, valamint az összefonódás-bejelentési űrlap és az eljárásindítási közlemény tervezett módosításáról.

A GVH már ekkor is hangsúlyozta, hogy továbbra is fontos stratégiai célja a fúziós eljárások adminisztratív terheinek csökkentése, és hatékonyabbá tétele. A jelenlegi fúziós eljárásrend már hatodik éve van hatályban, így időszerűvé vált azt a tapasztatok fényében felülvizsgálni. A GVH 2022-ben megkezdte a jelenleg használt összefonódás-bejelentési űrlap, és az eljárásindítási közleménye felülvizsgálatát, így ezen dokumentumok, de a fúziós eljárásrend egésze kapcsán is várta a szakmai közönség észrevételeit. A konzultáció egy átfogó felülvizsgálati program első lépése volt, a programban a kialakuló fejlesztési irányokról további nyilvános egyeztetések várhatók.

Az idén január 1-jén hatályba lépett módosulások is az eljárások hatékonyságának növelését, valamint az adminisztratív terhek csökkentését célozzák.

Így, figyelembe véve a nyilvános konzultációban beérkezett szakmai érveket is, sor került a részben már 17 éve változatlan bejelentési árbevétel-küszöbszámok felülvizsgálatára és megemelésére. Változott az új küszöbszámok szerinti nettó árbevétel meghatározásának módszertana is. A GVH becslései szerint a módosult küszöbszámok alapján

várhatóan 10-15%-kal kevesebb tranzakciót kell a GVH-hoz a jövőben bejelenteni, mely nagyban hozzájárul az hazai vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentéséhez.

Ehhez kapcsolódóan egyes ügyletek bejelentése opcionálissá vált.

További, adminisztrációs terhek csökkenését eredményező változás, hogy

bővült azoknak a gazdálkodóknak a köre, amelyek esetében nem kell bejelenteni az összefonódást, ha az egy éven belüli továbbértékesítés előkészítését célozza, erre korlátozódó irányítási jogkörgyakorlással.

A vállalkozások így több figyelmet szentelhetnek a tervezett tranzakciójuk megvalósítására.

A GVH a digitális piacokról szóló, módosult európai uniós szabályozással összhangban új jogköröket kapott.

A jogkörök a 2022. november 1-jén már hatályba lépett, de csak 2023. május 2-tól alkalmazandó digitális piacokról szóló uniós jogszabály (Digital Markets Act, DMA) érvényesítéséhez kapcsolódnak.

A DMA kétéves előkészítő munka és hosszas tárgyalássorozat eredménye, a tisztességes piaci verseny, az átláthatóság, a megbízhatóság és a biztonság értékeit kívánja erősíteni a digitális térben. Hatályba lépése után hat hónappal, 2023. május 1-jén kezdődik majd meg az a vizsgálati folyamat, amelynek során az Európai Bizottság megállapítja a jelentős piaci hatású digitális platformszolgáltatók, az ún. kapuőr vállalatok listáját.

A versenytörvény új rendelkezései alapján

a GVH versenyfelügyeleti eljárást indíthat annak megállapítása érdekében, hogy álláspontja szerint a kapuőrök megfelelnek-e a DMA-ban foglalt kötelezettségeiknek, amelyek a tisztességes piaci verseny garantálása és a fogyasztók védelme mellett az innovációs kapacitás növelése, egyúttal a feltörekvő vállalatok számára új piaci lehetőségek kínálása érdekében szabályozzák a kapuőröket, szűkítve mozgásterüket.

Vizsgálata eredményeiről a versenyhatóság jelentést tesz a kötelezettségek érvényesítéséért felelős Európai Bizottságnak. Amennyiben a kapuőr platformok nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, jelentős, akár az éves forgalmuk tíz százalékát is kitevő büntetésre számíthatnak a későbbiekben.

A DMA hatályba lépése azt is magával hozza, hogy a GVH képviselőket küld a digitális piacokkal foglalkozó európai uniós bizottságokba, alapértelmezetten vagy csak felkérés esetén.

Az egyik legjelentősebb változás a GVH elnökének jogkörét érintik. A versenytörvény módosítása

új eszközt ad a versenyhatóság elnökének ahhoz, hogy feltételezett jogsértés esetén, egyes esetekben megelőző jelleggel, felszólító levélben ismertesse a hatóság aggályait az érintett vállalkozásokkal.

A felszólító levél a kemény hatósági fellépést megelőzően, a fokozatosság elve alapján segítheti a cégeket a kifogásolható piaci magatartás felülvizsgálatában és módosításában, rugalmas lehetőséget biztosítva a gyanítható versenyproblémák önkéntes orvoslására, ezáltal elkerülve a versenyfelügyeleti eljárással járó időt és terheket mind a hatóság, mind a vállalkozások részéről.

A felszólító levél egy figyelmeztetés, amelynek nyomán a feltételezett jogsértést tanúsító érintett vállalkozás elkerülheti a hatóság vizsgálati eljárását és az eredményeként kiszabható szankciókat.

A GVH évente közzé fogja tenni a feltételezett jogsértést, az érintett piacot, és az érintett piacok bontásában, a tárgyévben kiküldött felszólító levelek számát tartalmazó listát.

Technikainak tűnő, de szintén várt változtatásként a módosítások a bejelentésekkel kapcsolatos eljárás korábbi szabályainak hiányosságait is orvosolják. A szabályok nem rendelkeztek az eljárás bejelentés visszavonása esetén való formális lezárásáról, ezért most kiegészültek a vonatkozó rendelkezések azzal, hogy

a bejelentés visszavonása esetén az eljárást meg kell szüntetni. Az eljárás akkor is megszüntetésre kerül, ha a bejelentett eseményt a GVH már vizsgálja, vagy már elbírálta.

Az eljárás iratainak megismerésével kapcsolatos ügyféljogok vonatkozásában is hozott újdonságot a módosítás, a védett, meg nem ismerhető iratok körébe vonva a GVH, az Európai Bizottság, a tagállami versenyhatóságok, valamint a DMA szerinti illetékes hatóságok belső iratait.

Az ügyfelek számára kedvező, hogy az új szabályozás alapján

a GVH általi kötelezés teljesítési határidejének lejárta után, feltéve, hogy a végrehajtást még nem rendelték el, fizetési kedvezményt kérhetnek, ha rajtuk kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számukra aránytalan nehézséget jelentene.

“A bevezetett módosítások előreláthatóan valóban jelentősen csökkenthetik a vállalkozások adminisztrációs terheit, amelyet a GVH az eljárásrendjének jövőbeli további fejlesztésével kíván erősíteni, amelyre irányuló programjai tovább folytatódnak” – zárta szavait Solt István, az act Bán & Karika Ügyvédi Társulás munkatársa.