A fogyasztót ingatlanhitelének előtörlesztése esetén megillető, a hitel teljes költségének csökkentésére vonatkozó jogosultság nem terjed ki a szerződés időtartamától független költségekre. A fogyasztó így csak a kamatok és a szerződés időtartamától függő költségek csökkentését követelheti – szögezi le az Európai Unió Bírósága a C-555/21. számú, UniCredit Bank Austria ügyben hozott ítéletében.

A Verein für Konsumenteninformation (VKI), egy fogyasztói érdekvédelmi egyesület, az UniCredit Bank Austria által az ingatlanhitel-szerződéseiben alkalmazott, a hitel fogyasztó általi előtörlesztésére vonatkozó szabvány szerződési feltételt vitatja az osztrák bíróságok előtt. E kikötés értelmében jelen esetben a hitel futamidejétől függő költségeket arányosan csökkenteni kell, míg „a futamidőtől független kezelési költségek nem, illetve arányosan sem kerülnek visszatérítésre”.

A VKI úgy véli, hogy a hitel futamidejétől független költségeket is arányosan csökkenteni kell. E tekintetben a lakáscélú ingatlanokra vonatkozó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17 irányelvre hivatkozik. Ez a tagállamokat annak biztosítására kötelezi, hogy a fogyasztó jogosult legyen a hitelszerződés szerinti kötelezettségeinek az említett szerződés lejárata előtti, teljes egészében vagy részlegesen történő teljesítésére.

Előírja, hogy ilyen esetben

a fogyasztó jogosult a hitel teljes – a szerződés fennmaradó időtartamára esedékes kamatoknak és költségeknek megfelelő – költségének csökkentésére.

Az osztrák legfelsőbb bíróság e témában a Bírósághoz fordult. Arra vár választ, hogy a 2014/17 irányelvvel
ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely azt írja elő, hogy a fogyasztót a hitel előtörlesztése esetén
megillető, a hitel teljes költségének csökkentéséhez való joga csak a hitel futamidejétől függő kamatokat és
költségeket foglalja magában.

A Bíróság e kérdésre azt a választ adja, hogy a 2014/17 irányelvvel nem ellentétes az ilyen szabályozás.

A Bíróság szerint ugyanis

a kérdéses csökkentéshez való jog arra irányul, hogy a hitelszerződést az előtörlesztés körülményeihez igazítsa. E jog tehát nem foglalja magában azokat a költségeket, amelyeket a fogyasztó az előtörlesztés időpontjában a szerződés időtartamától függetlenül a hitelező vagy harmadik személyek javára teljes egészében teljesített szolgáltatások címén visel.

Ugyanakkor a fogyasztók visszaélésekkel szembeni védelme érdekében a nemzeti bíróságok feladata annak biztosítása, hogy azok a költségek, amelyeket a szerződés időtartamától függetlenül a fogyasztóra terhelnek, objektív módon ne minősüljenek a hitelező részére a pénzösszegek ideiglenes felhasználásáért, vagy olyan szolgáltatásokért járó díjazásnak, amelyek az előtörlesztés időpontjában még a fogyasztó számára nyújtandók. A hitelező e tekintetben köteles bizonyítani, hogy az érintett költségek rendszeresek-e, vagy sem.