A „emmentaler” kifejezés nem részesülhet európai uniós védjegyoltalomban a sajtok tekintetében – szögezi le T-2/21. számú, Emmentaler Switzerland kontra EUIPO (EMMENTALER) ügyben hozott ítéletében az Európai Unió bírósága.

Az EMMENTALER Switzerland a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodájánál lajstromoztatta az
EMMENTALER nemzetközi szómegjelölést az alábbi leírásnak megfelelő árukkal kapcsolatban: „»Emmentaler«
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű sajtok” .

Ezt a nemzetközi lajstromozást bejelentették az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO), az elbíráló azonban elutasította a lajstromozás iránti kérelmet. Az Emmentaler Switzerland fellebbezést nyújtott be, amelyet az EUIPO második fellebbezési tanácsa azon indokkal utasított el, hogy a kért védjegy leíró jellegű.

Ítéletében a Törvényszék elutasítja a felperes által a fellebbezési tanács határozata ellen benyújtott keresetet. Ebben az ügyben azt vizsgálja, hogy a fellebbezési tanács megsértette e a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontját annak megállapításával, hogy a bejelentett védjegy leíró jellegű. Ezenkívül pontosítja az együttes védjegyként jelölhető leíró jellegű megjelölésekre vagy jelzésekre vonatkozó 74. cikk (2) bekezdése és az említett rendelet leíró jellegű védjegyekre vonatkozó 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja közötti kapcsolatot.

A Törvényszék álláspontja

Egyrészt a bejelentett védjegy leíró jellegét illetően a Törvényszék úgy véli, hogy a fellebbezési tanács által figyelembe vett valószínűsítő körülményekre tekintettel az érintett német vásárlóközönség azonnal úgy értelmezi az EMMENTALER megjelölést, mint amely egy sajttípust jelöl. Tekintettel arra, hogy

valamely megjelölés lajstromozásának megtagadásához elegendő, hogy a megjelölés az Unió egy részében leíró jellegű legyen, amely rész  esetben egyetlen tagállamból is állhat,

a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy a fellebbezési tanács helyesen állapította meg, hogy a bejelentett védjegy leíró jellegű, anélkül hogy szükséges lett volna megvizsgálni azokat az elemeket, amelyek nem az érintett német vásárlóközönség észlelésére vonatkoznak.

Másrészt, a bejelentett védjegy együttes védjegyként való oltalmát illetően a Törvényszék emlékeztet arra, hogy a 2017/1001 rendelet 74. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy e rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve

együttes védjegy lehet az olyan megjelölés vagy jel, amelyet a kereskedelemben a szóban forgó áru vagy szolgáltatás földrajzi származásának megjelölésére használhatnak.

Ezen eltérést azonban szigorúan kell értelmezni. Így annak hatálya nem terjedhet ki azokra a megjelölésekre, amelyeket a szóban forgó áruk fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, előállítási idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzésnek tekintenek, hanem kizárólag azokra a megjelölésekre, amelyeket az említett áruk földrajzi származása jelzésének tekintenek.

Tekintettel arra, hogy a bejelentett védjegy az érintett német vásárlóközönség számára egyfajta sajt tekintetében leíró jellegű, és azt nem az említett sajt földrajzi származására utaló jelzésként észlelik, a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az együttes védjegyként nem élvez oltalmat.