A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. §-ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet fogalmazói álláshelyek betöltésére, határozatlan időre.

A Legfőbb Ügyészség a ügyészségi fogalmazó kinevezésekor az ügyészségi szolgálati viszony létesítésével egyidejűleg legfeljebb hat hónap próbaidőt is kiköt.

A fogalmazói kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1) és (3) bekezdései, továbbá a 11. §-ának (4) és (4a) bekezdései állapítják meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség. Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet.

Az ügyészségi fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

Pályázni lehet www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen a pályázati határidőig elérhető adatlap elektronikus kitöltésével, elküldésével, és az adatlap benyújtásának megerősítésével 2023. július 14. napjáig.

A pályázati adatlap kitöltéséhez technikai, illetve érdemi segítséget a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen megadott telefonos elérhetőségeken kérhetnek.

További részletek, tudnivalók ITT olvashatók.