Az intézmény technológiai-mérnöki területeken felhalmozott tudására is építve indít speciális, kiberbiztonsági és nukleáris jogi képzéseket a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara. Az oktatás online formában zajlik, ami megkönnyíti a részvételt az egész ország területéről.

A Széchenyi István Egyetem tudatosan törekszik arra, hogy kihasználja a különböző tudományterületek egymást erősítő hatásából adódó előnyöket. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar több olyan szakirányú továbbképzést is indít szeptembertől, amely az intézményben sok évtizedes hagyományokkal bíró technológiai-mérnöki területekhez is kapcsolódik.

Ebbe a sorba tartozik két új képzés, az országosan egyedülálló kiberbiztonsági szakjogász és a jogi szakokleveles kiberbiztonsági szaktanácsadó. Prof. dr. Smuk Péter dékán elmondta: e szakok meghirdetésével részben arra kívántak reagálni, hogy

a vállalkozások számára a felgyorsult digitalizáció és a kibertámadások gyakorisága miatt egyre fontosabb az ezekkel kapcsolatos problémákban jártas jogi szakemberek alkalmazása.

Az indokok között szerepelt emellett az e tárgykörben felmerülő olyan új, gyakran nemzetbiztonsági kérdéseket is felvető jogi kihívások, mint az adatvédelem, a magánszféra védelme vagy a kiberbűnözés.

A dékán hozzátette:

“Azt szeretnénk, ha az új képzések révén tovább erősödne ezen témák kutatása is a karon.”

Kelemen Roland egyetemi adjunktus, szakfelelős szerint a téma fontosságát mutatja, hogy csak az Egyesült Államokban

a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) adatai szerint hárommilliárd dollár volt a kibertámadások okozta kár 2015-ben, ami 2021-re megduplázódott, s a becslések szerint 2025-re 10,5 milliárd dollárra fog emelkedni.

„Ráadásul óriási a látencia, ezeket a számokat nyugodtan lehet akár hárommal-néggyel szorozni”

– húzta alá. Hozzátette: az Európai Unió az elmúlt években e területen újabb és újabb szabályokat alkotott. Ezek egyike a tavaly elfogadott új hálózatbiztonsági irányelv, amely előírja a kritikusnak ítélt ágazatokban tevékenykedő közepes és nagyvállalatok vezetőinek, hogy rendszeresen kiberbiztonsági képzéseken vegyenek részt és megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottakat is foglalkoztassanak.

A két szakfelelős, Kelemen Roland egyetemi adjunktus és Kecskés Gábor egyetemi docens. – Fotó: Májer Csaba József / Széchenyi István Egyetem

A két új képzés tárgyait a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának munkatársain kívül a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar oktatója, valamint külső óraadók – köztük például az Európai Bizottság mellett Brüsszelben dolgozó szakember – tartják majd. A tananyagot részben a Kelemen Roland és Farkas Ádám, a Magyar Honvédség őrnagya, az egyetem alumnija által írt kötet jelenti majd, amely hamarosan megjelenik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kiadásában.

A Széchenyi István Egyetem jogi kara 2016 óta rendszeresen meghirdeti a nukleáris jogi szakjogász és a jogi szakokleveles nukleáris szakember szakirányú továbbképzéseket is, amelyekkel kapcsolatban újdonság, hogy az oktatásra szeptembertől online formában kerül sor. Kecskés Gábor egyetemi decens, szakfelelős kifejtette: a jelenlegi energetikai környezetben rendkívül fontos, hogy a szakjogászok és a jogi szakokleveles nukleáris szakemberek megismerjék azokat jogalkotási feladatokat, amelyek a nukleáris létesítmények építése, üzembe helyezése és működtetése során alapvetők. Emellett képeseknek kell lenniük a nukleáris jog nemzetközi forrásainak alkalmazására és értelmezésére, valamint ismerniük kell a nukleáris veszélyhelyzetek kezelése, illetve a nukleáris létesítményalapítási szándékok jogi környezetét. A képzés ugyancsak tudományterületeket átívelően valósul meg, hiszen a Környezetmérnöki Tanszék munkatársai is részt vesznek az oktatásban.