A fogyasztó hitelképességének hatékonyabb vizsgálatát írja elő egy új uniós irányelv. Díjplafonokat vezetnek be a jogalkotók a túlzott kamatlábaktól való védelem érdekében, és értelmében a jövőben a fogyasztóknak jogukban áll majd 14 napon belül, indoklás nélkül elállni a hitelmegállapodástól. A tagállamodnak két éven belül kell átültetniük saját jogrendükbe az új szabályokat.

A Parlament zárószavazást tartott kedden azokról az intézkedésekről, amelyek megvédik a fogyasztókat a hitelkártya-tartozásoktól és a folyószámlahitelektől.

Az új irányelv a fogyasztó hitelképességének megfelelő értékelését, valamint a hirdetésre vonatkozó szigorúbb szabályokat ír elő annak érdekében, hogy csökkentse a túlzottan eladósodott személyeknek történő hitelek további értékesítését.

A szabályokról a Parlament és a tagállamokból álló Tanács már 2022 decemberében megállapodott. A legfeljebb százezer euró összegű hitelmegállapodásokra vonatkozó jogszabályt kedden 608 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 15 tartózkodással fogadták el a képviselők.

Hitelképesség-értékelés

Az új szabályok értelmében a tagállamoknak elő kell írni a hitelezők számára, hogy a hitelszerződés megkötése előtt a fogyasztó érdekében, valamint a felelőtlen hitelezési gyakorlatok és a túlzott eladósodás megelőzése érdekében alaposan vizsgálják meg a fogyasztó hitelképességét. Az értékelés során ellenőrizni kell, hogy a fogyasztó képes-e teljesíteni kötelezettségeit.

A képviselők elérték egy olyan intézkedés bevezetését is, amely védi a rákbetegség túlélőit. Ha ők biztosítással járó hitelért folyamodnak, akkor bizonyos idő elteltével “joguk van a feledésbe merüléshez”, így korábbi betegségük nem befolyásolja a biztosítási díjakat.

Fogyasztóvédelem

A nem banki hitelezőket és hitelközvetítőket (a mikrovállalkozások és a kkv-k kivételével) a nemzeti független hatóságok fogják nyilvántartásba venni és felügyelni.

A hitelreklámoknak mindig egyértelműen és jól láthatóan figyelmeztetniük kell arra, hogy a hitelfelvétel pénzbe kerül. A képviselőknek sikerült olyan intézkedéseket is beépíteniük, mint például a díjplafonok, hogy megelőzzék a visszaéléseket, és biztosítsák, hogy a fogyasztókat ne lehessen túlzott kamatlábakkal, éves kamatlábakkal, vagy a hitelekre vonatkozó díjakkal, illetve a hitel teljes költségével terhelni.

Mivel a folyószámlahitel formái egyre gyakoribbak és drágábbak, ezeket a pénzügyi termékeket a fogyasztóvédelem növelése és a túlzott eladósodás elkerülése érdekében szabályozni fogják.

Az elálláshoz és az előtörlesztéshez való jog

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztóknak joguk legyen 14 napon belül, indoklás nélkül elállni a hitelmegállapodástól. A fogyasztóknak joguk lesz az előtörlesztéshez és a hitel teljes költségének csökkentéséhez. A szerződéskötést megelőző tájékoztatásnak egyértelműen meg kell határoznia, hogyan kell kiszámítani ezt az összeget.

„Az új fogyasztói hitelirányelv jelentős védelmet nyújt a hitelfelvevők számára. Legnagyobb sikerünknek azt tartjuk, hogy a rákbetegség túlélőinek az új szabályok részeként ‘joguk lesz a feledésbe merüléshez’. Azok, akik felépülnek a rákból, és olyan hitelt igényelnek, amelyhez biztosítás szükséges, nem fognak hátrányos megkülönböztetésben részesülni a biztosítási feltételeikben. Gondoskodtunk arról is, hogy a hirdetők egyértelműen figyelmeztessék a fogyasztókat arra, hogy a hitelfelvétel pénzbe kerül, és hogy a reklámok legkárosabb formáit be kell tiltani” – nyilatkozta a szavazst követően Kateřina Konečná (Baloldal, Csehország) jelentéstevő.

Következő lépések

Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. A tagállamoknak ezután két évük lesz arra, hogy elfogadják a szükséges törvényi és közigazgatási rendelkezéseket, és három évük arra, hogy alkalmazzák azokat.