Minden európai parlamenti képviselőnek nyilvánosságra kell hoznia az érdekcsoportok és harmadik országok képviselőivel tartott találkozókat és vagyonnyilatkozatot kell tennie a hivatali időszaka elején és végén – ez is rögzíti többek között az Európai Parlament (EP) eljárási szabályzatának módosítása. Szigorodtak az összeférhetetlenségre, a második jövedelemre és az ajándékokra vonatkozó rendelkezések, korlátozva a nem hivatalos csoportosulások tevékenységét.

A korrupciós vádakra válaszul, az EP-elnök 14 pontos reformterve alapján a Parlament felülvizsgálta belső szabályait. A Parlament eljárási szabályzatának módosításait 505 igen szavazattal, 93 nem ellenében és 52 tartózkodás mellett fogadták el.

A képviselők elfogadták a lobbizásnak minősülő tevékenységek szigorúbb tilalmát, a képviselők azon kötelezettségét, hogy minden parlamenti jelentéshez és véleményhez csatolni kell a külső szereplőktől kapott ötletekkel és javaslatokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, valamint a magatartási kódex megsértésének szigorúbb büntetését. Továbbá a következő módosításokat fogadták el:

  • A találkozók közzétételére vonatkozó szabályok kiszélesítése, hogy azok minden képviselőre vonatkozzanak (ne csak a hivatalos tisztséget betöltőkre), és a harmadik országok képviselőivel való találkozókra is kiterjedjenek;
  • szigorúbb szabályok a “forgóajtókra” vonatkozóan: a képviselők számára tilos olyan korábbi képviselőkkel való kapcsolattartás, akik az előző hat hónapban hagyták el a Parlamentet, kiegészítve a korábbi európai parlamenti képviselők ilyen tevékenységének ugyanezen időszakra vonatkozó tilalmát;
  • az összeférhetetlenség fogalmának kibővített meghatározása, a nyilvános nyilatkozatokra vonatkozó jobb szabályok, valamint az illetékes testületek döntéshozatali jogköre arra vonatkozóan, hogy az összeférhetetlenséggel küzdő képviselők betöltsenek-e bizonyos pozíciókat;
  • alacsonyabb küszöbértékek a javadalmazott tevékenységek bejelentésére;
  • vagyonnyilatkozatok minden hivatali időszak elején és végén;
  • szigorúbb szabályok az ajándékok elfogadására és a harmadik felek által fizetett utazási/napidíjak bejelentésére vonatkozóan, mind európai parlamenti képviselőként, mind a Parlament képviselőjeként;
  • az illetékes Tanácsadó Bizottság szerepének megerősítése és bővítése nyolc európai parlamenti képviselővel (az eddigi ötről); és
  • az európai parlamenti képviselők nem hivatalos csoportosulásai tevékenységének szabályozására vonatkozó különleges szabályok.

A Parlament eljárási szabályzatának felülvizsgálata párhuzamosan zajlott a Parlament vezetése által kidolgozott 14 pontos terv azon részeinek megvalósításával, amelyeket már végre lehetett hajtani.

Következő lépések

A módosítások 2023. november 1-jén lépnek hatályba, kivéve azokat az eseteket, ahol a módosítások felhatalmazzák a Parlament Elnökségét és a quaestorokat olyan intézkedések elfogadására, amelyek azonnal hatályba lépnek. Az e változások előtt benyújtott érdekeltségi nyilatkozatok az év végéig érvényesek maradnak.