Úttörő szerepet játszik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a jogi technológiai képzésben. A Jog- és Államtudományi Karon 2023. szeptemberében indult LegalTech tantárgy – amelyet a Wolters Kluwer szakemberei tartanak – lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy olyan ismeretekre tegyenek szert, amellyel alkalmazkodhatnak a digitális kor követelményeihez. Az új kurzus sikerét mutatja, hogy pár perc alatt betelt a létszám.

A digitalizáció térnyerésével a jövő jogászai nem engedhetik már meg maguknak, hogy a jogban alkalmazott technológiai megoldások, a jogi innováció ismeretei nélkül végezzék munkájukat. A gyorsan változó világ arra ösztönözte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karát, hogy elsők között a hazai jogi egyetemek közül, bevezessék a LegalTech tantárgyat a joghallgatók számára.

A 2023. szeptemberében indult „Innováció a jogban: LegalTech, Legal Design és a digitális kor gyakorlata” című tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a digitális kor jogi kérdéseit, a jogi innováció jelentőségét, a technológiai eszközöket – mint például az adatelemzést, a mesterséges intelligenciát, a dokumentum-automatizációt -, és megértsék, hogyan alkalmazhatóak ezek a jogban.

“Azt, hogy a jövő jogászainak fel kell készülniük a technológiai változásokra, ez sok konferencián elhangzott már. 2022. november 24-én, a Bibó István Szakkollégiumban a Jogi technológiák kötetbemutatón (Ződi Zsolt: Jogi technológiák. Digitális jogalkalmazás. Budapest, Ludovika, 2022.) viszont konkrétan az is elhangzott, hogy az a jogi egyetem, amely először oktatja a jogi technológiákat, az versenyelőnybe kerül. Én akkor ezt megértettem és komolyan vettem, a Pázmány Jogi Kara pedig teljes mértékben támogatta és üdvözölte a közös munkát. Nagyon hálás vagyok a Wolters Kluwernek” – hangsúlyozta Aczél-Partos Adrienn, az egyetem Jogi Informatikai Oktatási Csoportjának vezetője.

A téma népszerűségét mutatja, hogy a hallgatói létszám percek alatt betelt.

A jövő jogászaitól elvárják, hogy használják a jogi technológiát

A féléves oktatás során a hallgatók megtanulhatják többek között, hogyan tudnak prototípusokat készíteni és tesztelni, hogyan alkalmazhatják a design gondolkodást és a felhasználói kutatást a jogi problémák megoldásában. Megértik, miként használhatják a technológiát etikusan és felelősen a jogi gyakorlatban, figyelembe véve az adatvédelmi és egyéb jogi szempontokat. A tananyag érinti a jogi szolgáltatások működésének menedzselését, a digitális eszközök és stratégiák alkalmazását a jogi szolgáltatások promóciójában és az ügyfelekkel való kommunikációban.

A digitális transzformáció és az új technológiák alkalmazása a jogi munkafolyamatokban is kulcsfontosságúvá vált, hiszen az ügyfelek igényei folyamatosan változnak, gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálást várnak el, és oda mennek, ahol ezt megkapják (Wolters Kluwer: A jövő jogásza c. kutatás). „Az egyetemről kikerülő jogászoknak fontos tisztában lenniük ezekkel a fejleményekkel és az elérhető technológiával, mert ezáltal versenyelőnyt élvezhetnek a munkaerőpiacon. Az ügyvédi irodák és cégek keresik az olyan szakembereket, akik hatékonyan használják ezeket az eszközöket” – hangsúlyozza Megyeri Andrea, a Wolters Kluwer innovációs és tartalomfejlesztési igazgatója.