A beteg jogosult arra, hogy díjmentesen megkapja egészségügyi dokumentációjának első másolatát – szögezi le az Európai Unió Bírósága a C-307/22. számú FT (Az egészségügyi dokumentáció másolatai) ügyben.

Egy német beteg Németországban az egészségügyi dokumentációjának másolatát kérte fogorvosától a fogorvosi ellátások részére történő nyújtása során állítólagosan elkövetett hibákért való felelősség megállapítása érdekében. A fogorvos szerint a beteg a német jogban előírtaknak megfelelően viselnie kell az egészségügyi dokumentáció másolatának rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségeket.

Mivel a beteg úgy vélte, hogy jogosult ingyenes másolatra, a német bíróságokhoz fordult.

A német szövetségi bíróság előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjesztett az unió Bírósága elé, úgy véli ugyanis, hogy a jogvita megoldása az uniós jog, nevezetesen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmezésétől függ.

Ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy

a GDPR kimondja a beteg azon jogát, hogy az egészségügyi dokumentációjáról főszabály szerint díjmentesen első másolatot kapjon.

Az adatkezelő csak akkor követelhet díjfizetést, ha az érintett már díjmentesen megkapta az adatainak első másolatát, és ezt követően ismét erre irányuló kérelmet nyújtott be.

A szóban forgó fogorvost a betege személyes adatai tekintetében adatkezelőnek kell tekinteni. E minőségében köteles a betege adatainak első másolatát díjmentesen az utóbbi rendelkezésére bocsátani.

A beteg nem köteles megindokolni a kérelmét.

A nemzeti szabályok még a kezelőorvosok gazdasági érdekeinek védelme érdekében sem háríthatják a betegre az egészségügyi dokumentációja első másolatának költségeit. Egyébiránt

a betegnek joga van arra, hogy megkapja az egészségügyi dokumentációjában szereplő dokumentumok teljes másolatát, amennyiben ez szükséges az e dokumentumokban szereplő személyes adatok megértéséhez.

E jog magában foglalja az egészségügyi dokumentáció olyan információkat tartalmazó adatainak másolatát, mint a diagnózis, a vizsgálati leletek, a kezelőorvosok véleményei, valamint az érintetten végzett bármely kezelés vagy beavatkozás.