MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 153. szám
2023. október 30.

58/2023. (X. 30.) AM rendelet
Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet, a haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet és az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 15/2023. (IV. 19.) AM rendelet módosításáról

59/2023. (X. 30.) AM rendelet
A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

45/2023. (X. 30.) BM rendelet
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

20/2023. (X. 30.) ÉKM rendelet
Az építési és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

16/2023. (X. 30.) IM rendelet
Iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról

1467/2023. (X. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2022-2023. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló 1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat módosításáról

1468/2023. (X. 30.) Korm. határozat
Egyes vasúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedések módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 154. szám
2023. október 31.

2023. évi LXVI. törvény
A Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

2023. évi LXVII. törvény
A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2023. évi LXVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

2023. évi LXIX. törvény
Az állami építési beruházások rendjéről

2023. évi LXX. törvény
Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről

478/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az állami közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

479/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az állami közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

480/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A diaszpóra-magyarsággal történő kapcsolattartás támogatásáról

481/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika pénzügyi alapjaiból és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások pénzügyi, számviteli, lebonyolítási rendjéről

482/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

483/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

484/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

485/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A víziközmű-szolgáltató társaságok működésének biztosításával kapcsolatban a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályokról

486/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek a hangtompítóra vonatkozó szabályozást érintő módosításáról

487/2023. (X. 31.) Korm. rendelet
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

235/2023. (X. 31.) KE határozat
Állami kitüntetések adományozásáról

236/2023. (X. 31.) KE határozat
Bírák felmentéséről

237/2023. (X. 31.) KE határozat
Bíró kinevezéséről

1469/2023. (X. 31.) Korm. határozat
Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi CEF2 Alternatív üzemanyagtöltő infrastruktúra fejlesztése ötödik körös pályázati kiírására történő benyújtásáról

1470/2023. (X. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Kerékpáros Stratégia 2030 elfogadásáról

1471/2023. (X. 31.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

1472/2023. (X. 31.) Korm. határozat
A kiszombori közúti határátkelőhely M43 autópályába történő bekötésének előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

92/2023. (X. 31.) ME határozat
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 155. szám
2023. november 2.

488/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

490/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Egyes használatidíj-fizetéssel és útdíjfizetéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

492/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

493/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, Hajdú-Bihar Vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye, illetve Zala Vármegye területén 2023. november 3. napja és 2023. november 19. napja között megrendezésre kerülő “Adaptive Hussars 23” gyakorlatra vonatkozó eltérő szabályokról

494/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

496/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

497/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

20/2023. (XI. 2.) SZTFH rendelet
Az önálló bírósági végrehajtó szakmai beszámolójáról

1473/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program 2024. évben induló konstrukcióiról, valamint a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatával összefüggésben az egyes kormányhatározatok módosításáról és deregulációjáról

1474/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Modern Városok Program végrehajtásának felülvizsgálatáról

1475/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1308/2023. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról

1476/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A GINOP-2.3.1-20-2020-00002 azonosító számú, “Pilot kutatólaboratórium létrehozása a Debreceni Egyetemen” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

1477/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

1478/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A 4. számú főút és a 49101. jelű út közötti közúti kapcsolat előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről

1479/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
Az Esztergom árvízvédelmi fejlesztése I. ütemének megvalósítása érdekében szükséges kivitelezési feladatok forrásbiztosításáról

1480/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról

1481/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Sao Pauló-i vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás és -elvezetés megoldását célzó projektek megvalósításáról szóló 1641/2019. (XI. 14.) Korm. határozat visszavonásáról

1482/2023. (XI. 2.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az országonkénti jelentések cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 156. szám
2023. november 6.

28/2023. (XI. 6.) GFM rendelet
Az Air Hungary Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

23/2023. (XI. 6.) OGY határozat
A Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 157. szám
2023. november 7.

4/2023. (XI. 7.) TFM rendelet
Az állami közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Jpe.I.60.003/2023/16. számú határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata

238/2023. (XI. 7.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről

1483/2023. (XI. 7.) Korm. határozat
Magyarország Klaszterfejlesztési Stratégiájáról (2023-2030), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 158. szám
2023. november 8.

15/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság, a koncesszori alvállalkozók és az önkormányzatok indokolt költségeinek meghatározására és szabályozására, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáért szedhető díjakkal kapcsolatos díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelvekről és keretszabályokról szóló 16/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

16/2023. (XI. 8.) MEKH rendelet
A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban és a hulladékégető műben alkalmazható egyes átvételi díjakról szóló 2/2023. (IV. 6.) MEKH rendelet módosításáról

239/2023. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

240/2023. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

241/2023. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

242/2023. (XI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

243/2023. (XI. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről