A Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség új székhelyének átadásával egy régóta húzódó elhelyezési probléma oldódott meg. Polt Péter legfőbb ügyész avatóünnepség keretében adta át a szervezeti egység méretéhez és munkaterhéhez igazodó modern épületrészt.

A korszerű munkahelyi környezet, és ezzel egyidejűleg az optimális munkafeltételek megteremtése több évtized elteltével időszerűvé vált. A kerületi ügyészség folyamatosan bővülő létszámával, valamint a több ezres nagyságrendű ügyforgalmával párhuzamosan, az 1970-es években épült épület helyiségei rendkívül szűkössé váltak, ami a munkavégzés körülményeit is hátrányosan érintette.

A fennálló helyzet megoldására a X. kerületben lévő, korszerű ,,Laurus” Irodaház épületrészének bérlése jelentette a megoldást, amely révén a szervezeti egység a létszámához méltó, valamint az optimális munkavégzés feltételeinek megfelelő elhelyezést kapott.

Az átadó ünnepségen elhangzott megnyitójában Szalóki Zoltán fővárosi főügyész felidézte a régi székhely történetét és kifejezte abbéli örömét, hogy sikerült a XXI. század igényeinek és elvárásainak megfelelő módon megoldani az egyik legnagyobb ügyforgalmú kerületi ügyészség elhelyezését. A főügyész kiemelte, hogy a kerületi ügyészségen ezideig is hatékony és magas színvonalú szakmai munka folyt, amire a méltó munkakörülmények további pozitív hatással lehetnek.

Bodnár Judit kerületi ügyészségi vezető ügyész köszönetet mondott az évtizedek óta fennálló elhelyezési nehézségek megszüntetésért, a kerületi ügyészségen dolgozó kollégák ügyészséghez méltó munkakörülményeinek megteremtéséért.

Polt Péter ünnepi beszédében kiemelte, hogy a mostani székhelyátadás a 2000-ben indult, a XXI. századi európai ügyészségi színvonalat célzó infrastruktúra-fejlesztés jelentős állomása. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy az ügyészi munka a társadalom megfelelő működését szolgáló csapatmunka, amit az új, korszerű munkakörnyezet nagyban elősegíthet.