Az utóbbi években tendenciává vált, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) sokkal szigorúbban lép fel az ismétlődő jogsértőkkel szemben – a vonatkozó bírságközleményeiben foglalt keretek között (mely szerint a bírság összege ismétlődésenként legfeljebb 100%-kal emelkedik) magasabb bírságösszeget állapít meg. De melyek voltak a fogyasztóvédelmi csúcsbírságok 2023-ban? Jelentős bírságtételek a közelmúltból a GVH gyakorlatában – a Schönherr-Hetényi Ügyvédi Iroda üzleti reggelijén jártunk.

A fogyasztóvédelmi bírságok vonatkozásában a Vodafone Magyarország Zrt. kapta a legnagyobb – a megismételt eljárásban kiszabott – összesen 932,4 millió forint összegű gigabírságot. Első körben a GVH azért bírságolta meg a telekommunikációs vállalatot, mert nem tudták bizonyítani piacelsőbbségi állításukat. A Vodafone esetében 10 év alatt 12 – kereskedelmi állítást érintő – jogsértés alkalmával fordult már elő, hogy a GVH eljárása során nem tudta igazolni fogyasztókat megtévesztő tényállításait, mely jelentős mértékben közrehatott a megismételt eljárás ellenére is kiemelkedő mértékű bírságösszeg megállapításában.

A GVH sajtóközleménye szerint mintegy 6 és fél év és több bírósági ítélet (kúriai döntés és alkotmánybírósági határozat) után zárult le a versenyhatóság 2016-ban indított eljárása a Vodafone-nal szemben. A GVH 2019-ben szabott ki közel 1,2 milliárd forintos bírságot a cégre, mert 2015 és 2016 között valótlan állításokkal népszerűsítette szolgáltatásait. A bíróság megállapította, hogy a telekommunikációs vállalat valóban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, a bírság összegét ugyanakkor a versenyhatóságnak újra kellett kalkulálnia. Az erre irányuló megismételt eljárásban a Vodafone lemondott a jogorvoslathoz való jogáról, egyúttal elfogadta a GVH Versenytanácsának értékelését. A versenyhatóság így 932,4 millió forintban állapította meg a bírság végső összegét.

Forrás: Schönherr

A második legmagasabb összegű bírságot 2023-ban az Elittárs társkereső szolgáltatást üzemeltető vállalkozás “zsebelte be”, mely valótlanul keltette azt a benyomást a fogyasztókban, hogy szolgáltatása előfizetés megvásárlása nélkül is alkalmas párkereső tevékenység folytatására. Ráadásul megtévesztően hirdette szolgáltatását olyan széles, világszintű felhasználó kör megjelölésével, melyhez a magyar felhasználóknak nem volt hozzáférése. A GVH az eljárás során tanúsított együttműködésre tekintettel jelentősen, közel 45% mértékben csökkentette a kiszabott bírságot, melyet végül 169 millió forintban állapított meg.

Elf Bar terméket forgalmazó két szlovák webshop összesen 110 millió forint összegű bírságban részesült, amiért megtévesztően tartotta fenn azt a látszatot, hogy legálisan rendelhetőek tőle Magyarországra e-cigaretta és Elf Bar termékek. A GVH fogyasztóvédelmi ügyekben kiemelt figyelmet fordít minden olyan piaci magatartásra, ahol fiatalkorúakat, időskorúakat vagy valamely kiszolgáltatott társadalmi csoportot céloz meg a vizsgált piaci magatartás, ezekben az esetekben általában magasabb bírság kiszabásának terhével szigorúbban is lép fel. Az Elf Bar elleni fellépés során GVH, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szorosan együttműködött.

Szintén a fiatalkorúak védelmével indokolta a 2023-ban a TikTok ellen lezárult eljárását a GVH. A versenyhatóság vizsgálata szerint a TikTok nem tájékoztatta  megfelelően a felhasználókat számos fontos kérdésben, többek között az adataik kezelésével és felhasználásával kapcsolatban. Az eljárás a techóriás által felajánlott kötelezettségvállalásokra tekintettel végül bírság kiszabása nélkül zárult. Együttműködésével így feltételezhetően többmilliárdos bírságot spórolt meg a vállalkozás. Ugyanakkor a GVH előtt vállalt kötelezettségek teljesítése globális hatással jár majd. A TikTok-nak többek között fel kell állítania egy információs célú Adatközpontot, a 18 év alatti felhasználókat ezentúl alapbeállításként bekapcsolt funkciók védik majd (pl. napi maximum képernyőidő), és a vállalkozás 20%-ban maximalizálja majd a reklámtartalmakat.

Forrás: Schönherr

„Megtévesztették a fogyasztókat a Norbi Update termékek hatásairól – a cég elismerte a jogsértéseket” – áll a GVH sajtóközleményében. A Norbi Update Lowcarb Zrt. 40 millió forint összegű bírságot kapott arra tekintettel, hogy többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről is megtévesztették a fogyasztókat. Jogsértő állításait a GVH előtt nem tudta igazolni. A megtévesztő, egészséggel kapcsolatos állítások – pl. „elmúlik a cukorbetegség, elmúlik a magas vérnyomás” – egyúttal megsértették az élelmiszerek reklámozására vonatkozó uniós szabályozást is. GVH Versenytanácsa a jogsértés értékelésekor figyelembe vette többek között, hogy a megtévesztő videókkal célzott fogyasztói kör részben sérülékeny, mivel állítások betegeket és túlsúllyal küzdőket is céloznak. A GVH a jogsértés elismerésére és együttműködésére tekintettel 60%-os bírságcsökkentés eredményeként 40 millió bíróságot rótt a vállalatra, azonban a bírság meg nem fizetése okán jelenleg végrehajtási eljárás van folyamatban a Norbi Update Lowcarb Zrt-vel szemben.

Tanulságok

Ahogy a fenti példák is mutatják, a GVH 2023-ban is szigorúan lépett fel a fogyasztókat megtévesztő vállalkozásokkal szemben, a kiszabott bírságok összege pedig jelentősen meghaladja az ugyanebben az évben kartellekkel és más versenykorlátozó megállapodásokkal kapcsolatos ügyekben kiszabott bírságok összegét.

A vállalkozásoknak így érdemes időt és energiát fektetni a jogsértések megelőzésére, például versenyjogi és fogyasztóvédelmi compliance szabályzatok implementálása és a munkavállalók megfelelő képzése útján. Ugyanakkor a 2023-as jogesetek arra is rávilágítanak, hogy ha a jogsértés megvalósult, megfelelő stratégia felállításával jelentősen csökkenthetők a bírságok, melyhez érdemes a területen jártas szakértő jogi segítséget igénybe venni.