MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 23. szám
2024. február 29.

35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról

36/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénnyel összefüggésben veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

37/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
Aszociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

38/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

39/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

40/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmiintézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról

41/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A magán egészségügyi-szolgáltatónál szakmai szabályok megszegésével nyújtott szolgáltatásból eredő ellátás költségének megtéríttetéséhez kapcsolódó részletszabályokról

42/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A járóbeteg-szakellátási digitális időpontfoglaló rendszer bevezetéséhez kapcsolódó rendelkezésekről

43/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A speciális személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést igazoló tanúsítvánnyal, valamint a helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységgel összefüggő egyes rendelkezésekről

44/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
Egyes, a díjköteles közúthálózatra vonatkozó úthasználati jogosultságokkal kapcsolatos kormányrendeleteknek az autóbuszok díjfizetésével összefüggő módosításáról

45/2024. (II. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2024. (II. 29.) MK rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

9/2024. (II. 29.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról

10/2024. (II. 29.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

11/2024. (II. 29.) BM rendelet
Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól

12/2024. (II. 29.) BM rendelet
A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól

13/2024. (II. 29.) BM rendelet
Belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

14/2024. (II. 29.) BM rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú és humánigazgatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1/2024. (II. 29.) IM rendelet
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

6/2024. (II. 29.) KKM rendelet
A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességre jogosult tagjai és családtagjaik adatait és jogosultságait tanúsító igazolványokról

7/2024. (II. 29.) KKM rendelet
A diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek beutazásának és tartózkodásának egyes szabályairól és a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény végrehajtási rendelkezéseiről

8/2024. (II. 29.) NGM rendelet
A Magyarországon évente összesen kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és vendégmunkás-tartózkodási engedélyek számáról

14/2024. (II. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

15/2024. (II. 29.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 24. szám
2024. március 4.

46/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

47/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

48/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

49/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról

50/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
A Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

51/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

52/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
Egyes adózási tárgyú veszélyhelyzeti rendelkezésekről

53/2024. (III. 4.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

6/2024. (III. 4.) MNB rendelet
A “Baranya vármegye, Pécs” ezüst emlékérme kibocsátásáról

7/2024. (III. 4.) MNB rendelet
A “Baranya vármegye, Pécs” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

1039/2024. (III. 4.) Korm. határozat
A határátlépéssel járó várakozási idő csökkentésével kapcsolatos intézkedésekről a magyar–szerb határszakaszon

1040/2024. (III. 4.) Korm. határozat
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a kifizető ügynökségi tevékenységgel kapcsolatos tanúsító szervi feladatok, valamint az illetékes hatósági közreműködés keretében az akkreditációs felügyeleti és monitoring vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról

1041/2024. (III. 4.) Korm. határozat
Egyes vízügyi tárgyú fejlesztések indításáról

1042/2024. (III. 4.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz kiemelt projektjeinek megállapításáról

1043/2024. (III. 4.) Korm. határozat
A lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1730/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 25. szám
2024. március 5.

2024. évi I. törvény
A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

15/2024. (III. 5.) BM rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

2/2024. (III. 5.) EM rendelet
Az energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 6/2023. (V. 3.) EM rendelet módosításáról

1/2024. (III. 5.) EUM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

2/2024. (III. 5.) KTM rendelet
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

1/2024. (III. 5.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

26/2024. (III. 5.) KE határozat
Főigazgató kinevezéséről

27/2024. (III. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

28/2024. (III. 5.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 26. szám
2024. március 6.

54/2024. (III. 6.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

1044/2024. (III. 6.) Korm. határozat
A Stratégiai Tanácsadó Testületről

1045/2024. (III. 6.) Korm. határozat
A 2024-ben az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

1046/2024. (III. 6.) Korm. határozat
A Magyar Építészeti Múzeum elhelyezése érdekében szükséges fejezetek közötti átcsoportosításról

1047/2024. (III. 6.) Korm. határozat
A geszti Tisza-kastély fejlesztése érdekében szükséges fejezetek közötti átcsoportosításról

1048/2024. (III. 6.) Korm. határozat
A Győri Menház felújításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 27. szám
2024. március 7.

55/2024. (III. 7.) Korm. rendelet
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

1049/2024. (III. 7.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

1050/2024. (III. 7.) Korm. határozat
A Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program kiterjesztéséről

1051/2024. (III. 7.) Korm. határozat
Egyes települések mezei őrszolgálatának kiemelt működéséhez szükséges források biztosításáról

1052/2024. (III. 7.) Korm. határozat
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében megvalósuló, “A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása” című intézkedéshez kapcsolódó, integrált betegúttal érintett vármegyei kórházi rendszer kialakítására irányuló Tervezési Jelentés elfogadásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 28. szám
2024. március 8.

2024. évi II. törvény
Egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról

2/2024. (III. 8.) TNM rendelet
A miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről szóló 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról

2/2024. (III. 8.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról

29/2024. (III. 8.) KE határozat
Bíró felmentéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 29. szám
2024. március 11.

8/2024. (III. 11.) MNB rendelet
A ‘Kincsem’ ezüst emlékérme kibocsátásáról

9/2024. (III. 11.) MNB rendelet
A ‘Kincsem’ rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

8/2024. (III. 11.) AM rendelet
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról

16/2024. (III. 11.) BM rendelet
A stratégiai gyógyszerlista kiadásáról

2/2024. (III. 11.) IM rendelet
Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról

3/2024. (III. 11.) IM rendelet
Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

4/2024. (III. 11.) IM rendelet
Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosításáról

1053/2024. (III. 11.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1054/2024. (III. 11.) Korm. határozat
Az Ukrajna 2023. évi támogatását célzó eszközhöz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz) kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség teljesítéséről