Az Európai Parlament (EP) elfogadta az uniós migrációs és menekültügyi politikát megreformáló tíz jogszabályjavaslatot. A új szabályok értelmében amennyiben a tagállamok nem kívánnak beengedni menedékkérőket, be nem fogadott menedékkérőnként kötelezően választhatnak a pénzügyi hozzájárulás megfizetése vagy az operatív támogatás nyújtása között. Gyorsul a menedékjogi kérelmek elbírálása az EU külső határain is és hatékonyabb lesz a visszaküldés folyamata.

“A migrációs nyomásnak kitett uniós országok segítséget fognak kapni a többi tagállamtól. A tagállamok által nyújtott támogatás formája lehet menedékkérők átvétele saját területükre, vagy pénzügyi hozzájárulás a fogadáshoz, vagy operatív és szakmai támogatás nyújtása” – szögezi le az új paktum, mellyel az úgynevezett dublini szabályok is módosulnak. Eddig ezek határozták meg, hogy melyik uniós tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásáért.

A menekültügy és a migráció kezeléséről szóló rendeletjavaslatot, amelyet Tomas Tobé (EPP, Svédország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 322 szavazattal, 266 ellenében és 31 tartózkodás mellett fogadták el. További információk.

A válsághelyzetek kezelése

A válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről szóló rendelet az érkezők számának hirtelen megemelkedése esetére vezet be új mechanizmust. “Így a harmadik országok állampolgárainak rendkívüli beáramlásával szembesülő tagállamok is megfelelő támogatásra és szolidaritásra számíthatnak” – az új szabályok alapján, melyek azokra a helyzetekre is kiterjednek, amikor “valamely harmadik ország vagy ártó szándékú nem állami szereplő eszközként próbálja felhasználni a migránsokat az EU destabilizálására” – közlte az EP.

A rendeletjavaslatot, amelyet Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanyolország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 301 szavazattal, 272 ellenében és 46 tartózkodás mellett fogadták el. A válsághelyzetek kezeléséről szóló rendeletről bővebben ITT tájékozódhatnak (angol nyelven).

A harmadik országbeli állampolgárok előszűrése a külső határokon

Előszűrési eljárásnak fognak alávetni minden olyan személyt, aki nem felel meg az Unióba való belépés feltételeinek. A legfeljebb hét napig tartó eljárásnak része lesz a személyazonosság megállapítása, a biometrikus adatok felvétele, valamint az egészségügyi és biztonsági ellenőrzés. A tagállamoknak továbbá független ellenőrzési mechanizmust kell létrehozniuk annak biztosítására, hogy az alapvető jogok az eljárás egésze során érvényesüljenek.

A rendeletjavaslatot, amelyet Birgit Sippel (S&D, Németország) jelentéstevő ismertetett, a Parlament 366 szavazattal, 229 ellenében és 26 tartózkodás mellett fogadta el. A képviselők 414 szavazattal, 182 ellenében és 29 tartózkodás mellett ugyancsak elfogadták a központi bűnügyi nyilvántartási rendszert (ECRIS-TCN rendszer) érintő új szabályokat. Az előszűrésről szóló új rendeletről bővebben itt tájékozódhat.

Gyorsabb menekültügyi eljárások

Új közös eljárás jön létre, hogy az Unió egészében egységes legyen a nemzetközi védelem megadásának és visszavonásának az elbírálása. A jövőben a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb feldolgozására lesz szükség az EU külső határain, így a tagállamoknak szigorúbb határidőkkel kell majd számolniuk a megalapozatlan és elfogadhatatlan kérelmek elutasítására.

A rendeletjavaslatot, amelyet Fabienne Keller (Renew, Franciaország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 301 szavazattal, 269 ellenében és 51 tartózkodás mellett fogadták el. A határon folytatott visszaküldési eljárást a képviselők 329 szavazattal, 253 ellenében és 40 tartózkodással fogadták el. A menekültügyi eljárásról szóló rendeletről bővebben ITT olvashatnak (angol nyelven).

Az Eurodac-rendelet

Az Unióba való beutazás feltételeit nem teljesítők adatait – többek között az ujjnyomatokat és hatéves kor felett az arcképmásokat – a hatóságok egy megújított Eurodac adatbázisban fogják tárolni. Az adatbázis annak a rögzítését is lehetővé teszi, ha valaki veszélyt jelent az Unión belüli biztonságra, fellépése erőszakos, vagy fegyvert visel.

A rendeletjavaslatot, amelyet Jorge Buxadé Villalba (ECR, Spanyolország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 404 szavazattal, 202 ellenében és 16 tartózkodás mellett fogadták el. Az Eurodac adatbázist érintő új szabályokról bővebben ITT tájékozódhatnak.

Kvalifikációs szabályok

Az Európai Parlament a menekültstátusz vagy a kiegészítő védelmet biztosító jogállás elismerésére, valamint a védelmet élvezőket megillető jogokra vonatkozó új, Unió-szerte egységes szabályokat is jóváhagyta. Ezek értelmében a tagállamok az EU Menekültügyi Ügynökségétől kapott információk alapján a kérelmek elbírálásakor kötelesek lesznek figyelembe venni a származási ország helyzetét, valamint rendszeresen felülvizsgálni az adott személy jogállását. A védelemért folyamodóknak a kérelem elbírálásáért felelős, vagy a számukra védelmet nyújtó tagállamban kell tartózkodniuk.

A rendeletjavaslatot, amelyet Matjaž Nemec (S&D, Szlovénia) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 340 szavazattal, 249 ellenében és 34 tartózkodás mellett fogadták el. A kvalifikációs rendeletről bővebben ITT olvashatnak (angol nyelven).

A menedékkérők befogadása

A tagállamoknak egyenértékű befogadási normákat kell alkalmazniuk például a menedékkérők elszállásolása, iskoláztatása és egészségügyi ellátása terén. Emellett a menedékért folyamodók számára legkésőbb a kérelmük nyilvántartásba vételét követő hat hónapon belül biztosítaniuk kell a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Az új szabályok kiterjednek majd az őrizetre vonatkozó feltételekre és a szabad mozgás korlátozására is, hogy elejét lehessen venni a menedékkérők Unión belüli továbbutazásának.

Az új szabályok szerint

amennyiben a tagállamok nem kívánják teljesíteni a rájuk szabott kötelező befogadási kvótát, be nem fogadott menedékkérőnként kötelezően választhatnak a pénzügyi hozzájárulás megfizetése vagy az operatív támogatás nyújtása között.

Az irányelvjavaslatot, amelyet Sophia in ’t Veld (Renew, Hollandia) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 398 szavazattal, 162 ellenében és 60 tartózkodás mellett fogadták el. További információkat a befogadási feltételekről szóló irányelvről ITT olvashatnak (angol nyelven).

“Az új brüsszeli szabályozás kétfajta kötelező kvótát akar bevezetni. Egyrészt előírnák, hogy a Magyarországra illegálisan és sokszor erőszakosan érkező migránsok kérelmeit a magyar határon belül bíráljuk el. Ez migránsgettók létrehozását eredményezné, és egyben hatalmas biztonsági kockázatot is jelentene. Másrészt egy kötelező migránskvótát is bevezetne”

– ismertette Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.

“Amennyiben nem teljesítjük a kötelezően előírt, ránk szabott illegális migránsok befogadását, 20 ezer eurót kell fizetnünk minden befogadott migráns után. Ez elfogadhatatlan”

– szögezte le Zsigmond Barna Pál. Hozzátette: “A migránskvóták és migránsgettók helyett hatékony kiutasítási mechanizmusra, a külső határok védelmére és a további “illegális beáramlások” megelőzésére van szükség.”

Biztonságos és jogszerű beutazás Európába

Az áttelepítésről és humanitárius befogadásról szóló új uniós keret értelmében a tagállamok önkéntes alapon fogják kivenni a részüket az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által elismert harmadik országbeli menekültek befogadásából, akik jogszerű, szervezett és biztonságos módon érkeznek az Unió területére.

A rendeletjavaslatot, amelyet Malin Björk (The Left, Svédország) jelentéstevő ismertetett, a képviselők 452 szavazattal, 154 ellenében és 14 tartózkodás mellett fogadták el. Az uniós áttelepítési keretről bővebben ITT olvashatnak

A következő lépések

Miután a Tanács hivatalosan is elfogadta a jogszabálycsomagot, az az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően hatályba lép. A rendeletek alkalmazása várhatóan két év múlva kezdődik meg.