Libri facultatis iuris prudantiae” címmel rendezett rendhagyó könyvbemutatót a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara. Az eseményen 25 olyan, közelmúltban megjelent kötetet ajánlottak az érdeklődők figyelmébe, amelyek a karhoz, annak munkatársaihoz kötődnek.

A közelmúltban rendhagyó könyvbemutatót rendeztek a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. A program szervezője és moderátora, Pálvölgyi Balázs, a Jogtörténeti Tanszék egyetemi docense elmondta, a kar kiemelkedő szellemi műhely, amelynek munkatársai szerzőként is alkotó munkát végeznek. Ennek termését, vagyis az elmúlt időszakban megjelent könyveket mutatták be ünnepélyes keretek között.

Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese Farkas Ádám és Kelemen Roland Nemzeti biztonság és kibertér című kötetét mutatta be. – Fotó: Adorján András

„A programot nézve nem szokványos esemény a miénk, hiszen huszonöt könyvet ajánlunk az olvasók figyelmébe. Ezzel is szerettük volna érzékeltetni a munkatársainkra jellemző termékenységet és sokszínűséget, amelyekről az általuk jegyzett kismonográfiák, gyűjteményes kötetek is árulkodnak” – mondta köszöntőjében prof. Smuk Péter, a kar dékánja, aki szerzőként és könyvbemutatóként is érdekelt volt a programban. Hozzátette, ezek az alkotások jól mutatják azt a tudást, amelyet a kar gondoz, ápol és hosszú évek óta épít.

A rendezvényen bemutatott kötetek. – Fotó: Adorján András

Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese köszöntő szavaiban méltatta a jogi kar teljesítményét, tudományos munkáját, majd bemutatta az első könyvet, Farkas Ádám és Kelemen Roland Nemzeti biztonság és kibertér című kötetét. Hangsúlyozta, jól ismeri a szerzők munkásságát, ezért vállalkozott a mű ajánlására. „Kelemen Rolanddal 2020 óta dolgozunk együtt, amikor először felmerült, hogy az Amerikai Egyesült Államokba utazna, és megvizsgálná a nemzeti biztonság és a kibertér szabályozásának ottani példáit, annak jogi vetületeit. Hazatérését követően közreműködésével közös workshopot szerveztünk a National CyberWatch Center kiberbiztonsági egyetemi hálózattal a Széchenyi-egyetemen. Ez az út, az Amerikában megszerzett ismeretek alapozták meg intézményünk hiánypótló képzését, a „modern technológiák és kiberbiztonság joga” mesterszakot – fogalmazott.

Stumpf István professzor szerzőként és kötetbemutatóként is szerepet vállalt az eseményen. – Fotó: Adorján András

Az elnökhelyettes kiemelte, a győri egyetem multidiszciplináris tudását mutatja, hogy a magyar és angol nyelven meghirdetett képzésben a jogi kar mellett a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi, valamint az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar is részt vesz.

A bemutatott kötetek

 • Alkotmányjog jegyzet I–III. (Smuk Péter et al.) Győr, Universitas, 2024.
 • Bartkó Róbert: Büntető eljárásjogi alapismeretek. Győr, Universitas, 2022.
 • Biczó Zalán: Győri mérnök lexikon: emlékezés az 1945 előtti mérnökökre. Győr, magánkiadás, 2023.
 • Egresi Katalin – Maróti Gábor – Pődör Lea – Szigeti Péter – Takács Péter – Váradi-Tornyos Bálint: Jog- és társadalomfilozófiai anzix. Győr, Universitas, 2021.
 • Farkas Ádám – Kelemen Roland (szerk.): A fejlődés fogságában? Tanulmányok a kibertér és a mesterséges intelligencia 21. századi állam- és jogfejlesztési, társadalmi, biztonsági kapcsolódásai köréből. Budapest, Gondolat, 2023.
 • Farkas Ádám – Kelemen Roland: Nemzeti biztonság és kibertér. 2023.
 • Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog 2.0. Budapest, Gondolat, 2022.
 • Glavanits Judit: Mesterséges intelligencia és fogyasztóvédelem
 • Gyurita Erzsébet Rita – Hulkó Gábor – Kálmán János – Király Péter Bálint – Lapsánszky András: Általános közigazgatástan. Győr, Universitas, 2023.
 • Horváth Gergely – Vermes Attila: A logisztikai jog kihívásai a 21. században. Győr, Universitas, 2022.
 • Jog-Állam-Politika folyóirat
 • Kálmán János (szerk.): A pénzügyi jog alapintézményei. Budapest, Orac 2022.
 • Kovács Viktória: A tengeri fuvarozói felelősség változásai történeti vetületben. Győr, Universitas, 2022.
 • Lapsánszky András – Patyi András – Varga Zs. András: A magyar közigazgatási jog általános tanai. Győr, Universitas, 2023.
 • Lenkovics Barnabás: Ember és emberség. Budapest, Ludovika, 2023.
 • Nagy Szabolcs: 1919-es „kommunista bűnperek” az Észak-Dunántúlon: A Tanácsköztársaság vidéki szervei működésének és az azokkal kapcsolatos büntetőjogi felelősségre vonásnak egyes kérdései a helyi perek tükrében. Budapest, Gondolat, 2022.
 • Pardavi László: Nemzetközi pénzügyi jog. Győr, Universitas, 2021.
 • Pődör Lea: A könnyű eset-nehéz eset problémája a bírói döntéshozatalban. Budapest, Gondolat, 2022.
 • Smuk Péter: Demokratikus legitimáció. Győr, Universitas, 2023.
 • Stumpf István: Paradigm Shift in Constitutionalism. Budapest, Gondolat, 2022.
 • Szabó Zsolt: Constitution and Government at the Western Balkans. Berlin, Franz Steiner, 2023.
 • Szoboszlai-Kiss Katalin: Miről beszélek, amikor a görögökről beszélek. Budapest, Gondolat, 2023.
 • Takács Péter: Az államok rendszertana és tipológiája. Budapest, Gondolat, 2023.
 • Trenyisán Máté: A munkáltatói kárfelelősség funkcionális elemzése. Győr, Universitas, 2023.
 • Vermes Attila: A szállítmánybiztosítási szerződés. Győr, Universitas, 2022.