Az Európai Parlament jóváhagyta azt az új rendeletet, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy betiltsa a kényszermunkával előállított termékek értékesítését, behozatalát és kivitelét. A jogszabály értelmében a termékek visszakerülhetnek a piacra, ha a kényszermunkát kiiktatják az ellátási láncból.

A tagállamok hatóságai és az Európai Bizottság megvizsgálhatják majd a gyanús árukat, ellátási láncokat és gyártókat.

Ha egy termékről bebizonyosodik, hogy kényszermunka alkalmazásával készült, akkor azt többé nem lehet majd az uniós piacon (beleértve az internetet is) értékesíteni, és a szállítmányokat az EU határainál feltartóztatják.

Vizsgálatok

A vizsgálatok lefolytatására vonatkozó döntések alapja tényszerű és ellenőrizhető információk lehetnek, amelyeket például nemzetközi szervezetektől, együttműködő hatóságoktól és visszaélést bejelentő személytől kaphatnak a hatóságok. Számos kockázati tényezőt és kritériumot vesznek majd figyelembe, többek között az államilag elrendelt kényszermunka elterjedtségét bizonyos gazdasági ágazatokban és földrajzi területeken.

A kényszermunkát alkalmazó vállalatokra vonatkozó következmények

A tiltott termékek gyártóinak ki kell vonniuk termékeiket az EU egységes piacáról, és azokat el kell ajándékozniuk, újra kell hasznosítaniuk vagy meg kell semmisíteniük.

Az előírásoknak nem megfelelő vállalatokat pénzbírsággal sújthatják.

Az áruk visszakerülhetnek az Unió egységes piacára, ha a vállalat megszünteti a kényszermunkát a teljes ellátási láncban.

„Ez egy történelmi nap. Úttörő jelentőségű jogszabályt fogadtunk el a kényszermunka elleni világszerte folytatott küzdelem érdekében. Ez a rendelet elősegíti az uniós és nemzetközi együttműködést, a kizsákmányolókról a fogyasztók és a munkavállalók kezébe adja a hatalmat, és jogorvoslati lehetőségeket kínál az áldozatok számára. Emellett a kereskedelempolitikát is egy zöldebb és igazságosabb jövő felé mozdítja el” – nyilatkozta a szavazást követően Samira Rafaela (Renew, Hollandia), a jogszabályért felelős EP-képviselő.

A következő lépések

A rendeletet 555 szavazattal, 6 ellenében és 45 tartózkodással fogadták el. A szöveget most a tagállamokból álló Tanácsának kell hivatalosan is jóváhagynia. Ezután a rendeletet közzéteszik az EU Hivatalos Lapban. Az uniós országoknak három éven belül kell megkezdeniük a rendelet alkalmazását.