Az Alkotmánybíróság 2004. január 26-27 -i teljes ülésének napirendje

2004.01.24. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a legfőbb ügyész parlamenti interpellálhatóságával kapcsolatos indítvány tárgyalását.
Az alkotmánybírók megvitatják a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási per indításával kapcsolatos rendelkezését kifogásoló indítványt.

A testület foglalkozik a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvénynek a bizottságok feladataira vonatkozó egyes szabályait támadó indítvánnyal.

Az Alkotmánybíróság elé kerül a Magyar Köztársaságnak Ukrajnával, Szlovákiával, illetve Romániával kötött, a jószomszédság és az együttműködés alapjairól aláírt szerződései alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG