Bírságolt a Nemzeti Hírközlési Hatóság - Tartható a májusi díjcsökkenés

2004.03.12. NHH

Ötvenmillió forint bírsággal sújtotta a Pannon GSM Rt.-t a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa, amiért a társaság nem nyújtotta be határidőre az összekapcsolási díjakra vonatkozó ajánlatát. Az új elektronikus hírközlési törvényben előirt új költségszámítási módszertan bevezetése az NHH várakozásai szerint az összekapcsolási díjak csökkenéséhez vezet, hozzájárulva a piaci verseny élénküléséhez, s végső soron a fogyasztók által fizetendő díjak mérséklődéséhez.

A Pannon GSM Rt.-re kivetett ötvenmilliós bírság előzménye, hogy az NHH februárban kötelezte a Westel Rt.-t és a Pannon GSM Rt.-t, hogy március elsejéig nyújtsák be az új hírközlési törvényben szereplő költségszámítási módszertan alapján számított összekapcsolási díjaikra vonatkozó ajánlataikat. A Pannon GSM ennek nem tett eleget, viszont kérvényezte a határidő meghosszabbítását, amit az NHH elutasított. A Tanács ezek után a jogszabályban meghatározott kötelezettség elmulasztása miatt – a kiszabható maximális büntetés 1/16-ád kitevő összegű - 50 millió forintos büntetés kirovásáról határozott, egyúttal jelezte, hogy a törvényi előírásokat nem teljesítő távközlési cégekkel szemben a jövőben is következetesen fellép.

A költségalapú összekapcsolási díjak az egyik kulcselemét képezik az Európai Unióban alkalmazott piacszabályozási rendszernek és kiemelt jelentőségük van az idén hatályba lépett új magyar szabályozásban is. Az összekapcsolási díjaknak az új módszertan bevezetésének köszönhetően várható csökkenése erősítheti a piaci szereplők közötti versenyt, segítheti új, alternatív szolgáltatók piacra lépését és ezzel hozzájárulhat a fogyasztói tarifák csökkenéséhez is. A hatóság várakozásai szerint májusban léphetnek hatályba az új tarifák.

A Nemzeti Hírközlési Hatósághoz az elmúlt napokban öt vezetékes (MATÁV, INVITEL, Hungarotel, Monortel, Emitel) és egy mobil (Westel) úgynevezett jelentős piaci erejű szolgáltató is beadta az új módszertan alapján készült költségszámítását. A Pannon GSM Rt. a februári felszólítás ellenére sem tett eleget kötelezettségének. Az új Elektronikus Hírközlési Törvény jelentősen emelte a hatóság által kiszabható bírság felső határát, elérheti a jogsértő árbevételének 0,5 százalékát. Mivel a Pannon GSM Rt.-vel szemben korábban még nem került sor bírság kiszabásra, a Tanács bízik abban, hogy a társaság teljesíti a korábbi határozatban foglaltakat, és így nem kell élnie törvény adta lehetőségével, az összekapcsolási díj hatósági megállapításával, és nem kell újabb, jelentősebb bírságot kiszabnia a törvényi kötelezettség nem teljesítése miatt.