Vitatott a telefonadó indokoltsága

2004.03.17. Népszava

Adószakértők kedvezőnek, az ellenzéki politikusok pedig aggályosnak tartják a kormány által tervezett telefonadó bevezetését. A kormány tervei szerint fővonalanként, illetve előfizetői hívószámonként havi háromezer forinttal ki lehetne váltani a magáncélú telefonhasználat után fizetendő valamennyi közterhet.

Jelentősen megkönnyítheti a vállalkozások helyzetét, hogy egyfajta átalányadó megfizetésével kiválthatják a magáncélú telefonhasználatból eredő közterheket - véli Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke. Mint arról már beszámoltunk, a Pénzügyminisztérium által a parlament elé terjesztett legújabb "salátatörvényben" azt javasolja, hogy a vállalkozások által előfizetett, vagy más jogcímen, például kártyával igénybe vett telefonszolgáltatások magáncélú használata esetén havi háromezer forint, de legfeljebb a telefonszámla-költség felének megfelelő összeg befizetése esetén mentesüljenek a vállalkozások egyéb közterhek megfizetése alól. A meghatározott adóösszeg helyhez kötött telefonszolgáltatás esetében fővonalakra (ha egy fővonalhoz több előfizetői hívószám tartozik, akkor előfizető hívószámokra), mobil rádiótelefon-szolgáltatás esetében SIM-kártyákra vonatkozik.

Az adót a vállalkozásnak havonta meg kell állapítania, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerint a kifizetőre vonatkozó rendelkezés alapján meg kell fizetnie és be kell vallania. Minden olyan hónap, amelyben a kifizető – bármely rövid időtartamra – magáncélú igénybevételt biztosított (tett lehetővé), egész hónapnak számít. A vállalkozás írásban megállapodhat az alkalmazottjával, hogy az adót a magánszemély megtéríti, de azzal ebben az esetben is a munkáltatónak kell elszámolnia.

Bővebben:
http://www.nepszava.hu/default.asp?…

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS